Welkom bij het FWOS

Welkom bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS). Het fonds subsidieert binnen verschillende disciplines onderzoek naar seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren waarin het actorperspectief en seksuele, gender en etnische diversiteit nadruk krijgt.
Op deze website worden missie en doelstelling van het FWOS nader toegelicht. De site geeft antwoord op vragen over wie in aanmerking komt voor subsidies, over subsidierondes, deadlines, enzovoort.

Subsidieronde van 2023
Het FWOS stelt jaarlijks subsidies van maximaal € 60.000 beschikbaar voor onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, alsook voor implementatie van onderzoeksresultaten op dit terrein. Het is nog niet bekend of er dit jaar een subsidieronde komt. Wel is er de mogelijkheid voor onderzoekers die reeds onderzoek deden open access subsidie aan te vragen.

Wetenschapsbeleid
Het Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023 wordt verlengd tot einde looptijd van het FWOS. Zie hier voor een toelichting.

Jaarverslag lezen? Ons meest recente jaarverslag betreft het jaar 2022.