Call Diversity and Society

Het FWOS stelt een call open in het kader van de grote geldstroom: Diversity and Society. Die maakt het financieel mogelijk om een aio aan te stellen. Die call gaat uit van de onderzoeksprioriteiten zoals genoemd in ons Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023.

U kunt vóór 20 november 2021 een Letter of Intent insturen. Uiterlijk 23 december 2021 krijgt u daarover bericht. Als u wordt uitgenodigd een aanvraag te doen, kunt u die tot 15 maart 2022 insturen. U ontvangt de reviews op uw aanvraag op 15 april 2022 en heeft dan tot 1 mei 2022 de tijd uw wederhoor in te sturen. Op 17 mei 2022 beoordeelt het bestuur de aanvragen.