Call in voorbereiding

Later dit jaar volgt nog een call in het kader van de grote geldstroom. Die maakt het financieel mogelijk om een aio aan te stellen. Die call gaat uit van de onderzoeksprioriteiten zoals genoemd in ons Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023. De tekst voor deze call zal op 1 september 2021 op onze site geplaatst worden.