Call seksuele ontwikkeling vluchtelingenjeugd 2020

Mededeling oktober 2020

Zoals eerder aangekondigd heeft het bestuur de call vluchtelingen deels gewijzigd. Aanvragers kunnen tot 15 januari 2021 een letter of intent indienen. Naar de call.

Gender and sexual development in a changing society. Understanding the sexuality of young refugees

Na de succesvolle onderzoekscall gericht op de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren in het licht van diversiteit, stelt het FWOS nu deze call – voor onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van vluchtelingenjeugd – open.

Vluchtelingenjeugd

Het ontwikkelingstraject van kinderen en jongeren met een vluchtelingenachtergrond, wordt mede beïnvloed door ervaringen van ontheemding, verlies, geweld, trauma, culturele verandering en aanpassing. Gezinnen hebben meestal te maken met ingrijpende veranderingen in de sociaaleconomische positie, veel vragen met betrekking tot opvoeding en het (deels) ontbreken van een steunend familienetwerk. Alleenstaande jonge vluchtelingen ontberen bovendien directe ondersteuning van ouders en familie.

Onderzoek ontbreekt

Er heeft tot nu toe niet of nauwelijks onderzoek plaatsgevonden over hoe deze ervaringen de seksuele ontwikkeling beïnvloeden. Daarom ontbreekt kennis over bijvoorbeeld attitudes over gender- en genderrelaties, inclusief ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid; seksuele identiteit, zoals LHBTIQ, seksuele handelingen, partnerkeuze, reproductieve en andere aspecten van seksuele gezondheid. Ook over de rol van trauma bij de psychoseksuele ontwikkeling en de rol en het type seksuele opvoeding, opvattingen van ouders is nauwelijks iets bekend – net zo min als over de rol van (nieuwe) sociale netwerken en intergenerationele aspecten.

Doel

Met deze call verwacht het FWOS bij te dragen aan kennis en begrip over de invloed van gedwongen migratie op de seksuele ontwikkeling van vluchtelingenjeugd en wat dat feitelijk betekent voor het proces van opvoeden opgroeien en identiteitsvorming. Onderzoeksgegeven bieden mogelijkheden om bijvoorbeeld jeugd-en gezondheidsbeleid aan te passen.