Call seksuele ontwikkeling vluchtelingenjeugd 2019

Mededeling april 2020

Helaas heeft onderstaande call niet geleid tot het door het FWOS beoogde onderzoek. De ingediende onderzoeksvoorstellen beantwoordden onvoldoende aan de gestelde criteria. Het thema ‘vluchtelingen’ blijft hoog op onze agenda staan. Het FWOS overweegt daarom om wijzigingen aan te brengen in onze werkwijze met betrekking tot onze midden geldstroom subsidies. Wij raden u aan om via onze website op de hoogte te blijven van ons subsidiebeleid.

Gender and sexual development in a changing society. Understanding the sexuality of young refugees.

Na de succesvolle onderzoekscall gericht op de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren in het licht van diversiteit, stelt het FWOS nu deze call – voor onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van vluchtelingenjeugd – open.

Vluchtelingenjeugd

Het ontwikkelingstraject van kinderen en jongeren met een vluchtelingenachtergrond, wordt mede beïnvloed door ervaringen van ontheemding, verlies, geweld, trauma, culturele verandering en aanpassing. Gezinnen hebben meestal te maken met ingrijpende veranderingen in de sociaaleconomische positie, veel vragen met betrekking tot opvoeding en het (deels) ontbreken van een steunend familienetwerk. Alleenstaande jonge vluchtelingen ontberen bovendien directe ondersteuning van ouders en familie.

Onderzoek ontbreekt

Er heeft tot nu toe niet of nauwelijks onderzoek plaatsgevonden over hoe deze ervaringen de seksuele ontwikkeling beïnvloeden. Daarom ontbreekt kennis over bijvoorbeeld attitudes over gender- en genderrelaties, inclusief ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid; seksuele identiteit, zoals LHBTIQ, seksuele handelingen, partnerkeuze, reproductieve en andere aspecten van seksuele gezondheid. Ook over de rol van trauma bij de psychoseksuele ontwikkeling en de rol en het type seksuele opvoeding, opvattingen van ouders is nauwelijks iets bekend – net zo min als over de rol van (nieuwe) sociale netwerken en intergenerationele aspecten.

Doel

Met deze call verwacht het FWOS bij te dragen aan kennis en begrip over de invloed van gedwongen migratie op de seksuele ontwikkeling van vluchtelingenjeugd en wat dat feitelijk betekent voor het proces van opvoeden opgroeien en identiteitsvorming. Onderzoeksgegeven bieden mogelijkheden om bijvoorbeeld jeugd-en gezondheidsbeleid aan te passen.  

Direct naar de call.