Deadline aanvragen midden geldstroom: 3 september 2018

Het FWOS stelt twee maal per jaar enkele subsidies van maximaal € 50.000 beschikbaar voor onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van jongeren, alsook voor implementatie van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Projectideeën voor de tweede ronde moeten vóór 3 september binnen zijn.
Zie Actuele subsidieronde