Deadline aanvragen midden geldstroom: 12 februari 2019

Het FWOS stelt twee maal per jaar enkele subsidies van maximaal € 50.000 beschikbaar voor onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van jongeren, alsook voor implementatie van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Projectideeën voor de eerste ronde van 2019 moeten vóór 12 februari binnen zijn.
Zie Actuele subsidieronde