Emeritaat prof. Van Wesenbeeck

In 2022 liep de tweede termijn van het hoogleraarschap van prof. Ine van Wesenbeeck af en ging zij met emiraat.  Haar deels door het FWOS gefinancierde onderzoeksactiviteiten hebben geleid tot een groot aantal nationale en internationale publicaties, die aan de basis liggen van veel programma’s van Rutgers en andere organisaties op vlak van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Het FWOS is verguld met deze kennisinjectie. Hier staat haar afscheidsrede en wordt tevens verwezen naar enkele belangrijke recente artikelen van auteurs die hadden zullen spreken bij haar afscheid, dat helaas vanwege Corona geen doorgang kon vinden.

Meer informatie over de leerstoel die prof. Van Wesenbeeck bekleedde vindt u hier.