Mutaties in het bestuur

Bestuursleden van het FWOS zijn dat voor de vastgelegde termijn. Daarom is het bestuurslidmaatschap van dr. Th.A.M. (Theo) van der Meer, secretaris en vicevoorzitter en prof.dr. M. (Manuela) du Bois-Reymond, bestuurslid wetenschapsbeleid onlangs geëindigd. Zij maakten sinds 2008 deel uit van het bestuur.  

De functie van secretaris is intussen overgenomen door dhr B. Tuk, voor de vacature voor bestuurslid wetenschapsbeleid vinden binnenkort gesprekken plaats.

De inspanningen van Theo van der Meer en Manuela du Bois hebben het  mede mogelijk gemaakt dat het FWOS maatschappelijk relevant onderzoek heeft kunnen faciliteren en implementatie trajecten een impuls heeft kunnen geven. Het FWOS is hen hiervoor zeer erkentelijk.

Prof.dr. P.T. (Peggy) Cohen-Kettenis, voorzitter