Nieuw onderzoeksproject ‘Good sex: how young people perceive and practice good sex’

Goede seks – wat is dat? En wat verstaan jongeren daar eigenlijk onder? Dat is de vraag waar onderzoekers aan de Erasmus Universiteit zich de komende drie jaar op zullen gaan richten. Onlangs ontvingen zij hiervoor een subsidie van €240.000 van het FWOS.

Het onderzoek Good sex: how young people perceive and practice good sex gaat in september 2015 van start aan de afdeling sociologie (FSW). In het bijzonder richten de onderzoekers zich op etnische diversiteit in de definiëring van goede seks en seksualiteit. Het zijn vaak jongeren met een andere etnische achtergrond die ‘slechte seks’ zouden hebben: te weinig seks, onderdrukte seks, of juist te veel seks. “De media maar ook talloze wetenschappelijke publicaties beklemtonen verhalen over gedwongen, betaalde, liefdeloze of onveilige seks, en ontkennen daarin structureel de stem van de etnische jongere zelf,” stelt hoofdonderzoekster Samira van Bohemen.

Met hoofdaanvrager en teamlid Irene van Oorschot en projectleider Liesbet van Zoonen wil zij jongeren wel aan het woord laten en daarbij nagaan wat zij zelf verstaan onder ‘goede’ seks. En dat kan van alles inhouden: liefdevolle seks, spannende of experimentele seks.

Voor het onderzoek zullen twee innovatieve methoden worden gebruikt. Allereerst doen de onderzoekers observaties tijdens zogenaamde ‘etnofeesten’, die door verschillende etnische groepen in Nederland worden georganiseerd. Daarnaast zullen jongeren ook worden uitgenodigd om zelf als correspondenten op te treden, die regelmatig via sociale media verslag uitbrengen en discussiëren over hun ideeën over goede seks. Zo stelt dit onderzoek de stem van jongeren centraal.

Naast bij te dragen aan het maatschappelijk en wetenschappelijke debat over jongeren, seks, en etniciteit, hopen de onderzoekers kennis uit te wisselen met diverse gezondheidsorganisaties die zich richten op de seksuele beleving van jongeren.

Download samenvatting (NL) | abstract (EN)