Nieuwe geldstroom voor onderzoeks-en implementatieprojecten van maximaal €50.000 per project. Deadline voor projectideeën (in het Engels, maximaal twee A4): 22 februari 2016 en 5 september 2016.

Het FWOS opent in 2016 een geldstroom voor onderzoeks-en implementatieprojecten van maximaal €50.000 per project.

Het FWOS wil met deze subsidiestroom (implementatie van) wetenschappelijk onderzoek in Nederland naar de psychoseksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren. Het kan daarbij gaan om heteroseksuele ontwikkeling, maar ook om de ontwikkeling van LHTB. De resultaten van de projecten dienen bruikbaar te zijn binnen een of meer van de hier genoemde gebieden: wetgeving, rechtspraak, opvoeding, de medisch-psychologische praktijk en het maatschappelijk leven. De projecten dienen aan te sluiten bij de missie van het FWOS: het bevorderen van de seksueel-emotionele gezondheid, met name van kinderen en jeugdigen.

Aanvragers dienen ingebed te zijn in een solide onderzoekssetting. Dat kan een onderzoeksgroep aan een universiteit zijn, maar ook een onderzoeksinstituut, een gezondheidsinstelling of een samenwerkingsverband van experts. Originele en/of innovatieve projectideeën krijgen voorrang.

In het projectidee gaat de aanvrager kort in op: doelstelling, onderzoeksvraag, de wetenschappelijke en/of maatschappelijke relevantie van het project, de verwachte eindproducten, en de mogelijkheden voor kennisoverdracht, -verspreiding en implementatie. Daarnaast geven de aanvragers een globale indicatie van de salaris- en de onkosten.

Aanvragers sturen een projectidee (in het Engels) van maximaal twee A4 naar het FWOS bestuur via secretariaat@fwos.nl.

Het FWOS bestuur beslist of het projectidee uitgewerkt mag worden. Uitgewerkte aanvragen (zie onder) worden vervolgens door bestuursleden en een externe reviewer beoordeeld. Daarna beslist het bestuur op basis van deze oordelen of FWOS overgaat tot honorering van de subsidie. Er zijn dit jaar twee rondes.

Tijdpad eerste ronde, deadline projectidee 22 februari 2016:  

 • Deadline projectidee 22 februari 2016: aanvrager dient in.
 • Bespreking van ingediende projectideeën in de FWOS bestuursvergadering van 8 maart 2016. Het bestuur beslist over go/no go met betrekking tot uitwerking.
 • Het FWOS bestuur verzendt op 14 maart 2016 de beslissing naar de aanvrager.
 • Indien van toepassing: de aanvrager maakt een uitgewerkte aanvraag van maximaal vijf pagina’s A4 (in het Engels) met daarbij een separate begroting. De aanvrager dient deze uitgewerkte aanvraag uiterlijk 15 april 2016 in bij secretariaat@fwos.nl.
 • In de bestuursvergadering van 28 juni beslist het FWOS bestuur over honorering van de uitgewerkte subsidieaanvraag.
 • Begin juli verzendt het FWOS bestuur de beslissing over honorering van de aanvraag.

Tijdpad tweede ronde, deadline projectidee 5 september 2016:  

 • Deadline projectidee 5 september 2016: aanvrager dient in.
 • Bespreking van ingediende projectideeën in de FWOS bestuursvergadering van 20 september 2016. Het bestuur beslist over go/no go met betrekking tot uitwerking.
 • Het FWOS bestuur verzendt op 29 september 2016 de beslissing naar de aanvrager.
 • Indien van toepassing: de aanvrager maakt een uitgewerkte aanvraag van maximaal vijf pagina’s A4 (in het Engels) met daarbij een separate begroting. De aanvrager dient deze uitgewerkte aanvraag uiterlijk 31 oktober 2016 in bij secretariaat@fwos.nl.
 • In de bestuursvergadering van 13 december beslist het FWOS bestuur over honorering van de uitgewerkte subsidieaanvraag.
 • Eind december verzendt het FWOS bestuur de beslissing over honorering van de aanvraag.