2014-2018

Eind 2013 heeft het FWOS zijn derde vijfjarig beleidsprogramma gepubliceerd. Voor de volledige tekst verwijzen we naar het Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018.

Met ingang van 2016 heeft het FWOS de nieuwe zogeheten midden geldstroom ingevoerd, die niet in het Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018 wordt vermeld. Informatie daarover treft u onder Actuele subsidieronde.

Het Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018 stelt één onderzoekslijn centraal: Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit. Het beoogt onderzoek naar de dagelijkse sociale praktijken waarin jongeren hun gender- en seksuele identiteit ontwikkelen en waarin seksualiteit geconstrueerd wordt – onderling, in samenwerking met, of in oppositie tot opvoeders – in de context van het dagelijks bestaan. De onderzoekslijn biedt ruimte aan onderzoek naar de seksuele ontwikkeling en de leefomgeving van diverse groepen kinderen en jongeren.

Het FWOS heeft een voorkeur voor innovatief onderzoek dat bijvoorbeeld disciplinaire grenzen overschrijdt of kwalitatieve en kwantitatieve methodes combineert. Ook al stelt het als voorwaarde dat aanvragers ingebed zijn in academische en/of onderzoeksinstituten, wil het fonds stimulansen en kansen bieden aan jong onderzoekstalent.