2019-2023

In 2019 is het Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023 gepubliceerd. In dit inmiddels vierde, programma wetenschapsbeleid zet het FWOS uiteen welke onderzoeksthema’s tot 2023 prioriteit krijgen. Dit zal de basis vormen voor het subsidiebeleid, via een kleine, een midden en grote geldstroom.

Het FWOS geeft in deze periode prioriteit aan twee onderzoeksthema’s:

1 Verdieping van kennis over de psychoseksuele ontwikkeling van LHBT+ jongeren. Het gaat hierbij om inzicht in de ontwikkeling van gender- en seksuele identiteit (van baby tot jongvolwassene), biologische, psychologische en maatschappelijke factoren die hierop van invloed kunnen zijn en de gevolgen van deze ontwikkeling voor individuen, sociale groepen en bewegingen.

2 De mogelijke invloed van ervaringen in en cultuur van het land van herkomst en ervaringen in en cultuur van Nederland op de (psycho)seksuele ontwikkeling van jonge vluchtelingen. Ook is de vraag is op welke wijze nieuwkomers invloed hebben op hoe de Nederlandse maatschappij met seksualiteit – in de breedste zin van het woord – omgaat en deze ervaart

In het algemeen heeft het FWOS voorkeur voor innovatief onderzoek dat bijvoorbeeld disciplinaire grenzen overschrijdt en/of kwalitatieve en kwantitatieve methodes combineert. Ook al stelt het als voorwaarde dat aanvragers ingebed zijn in academische en/of onderzoeksinstituten, wil het fonds stimulansen en kansen bieden aan jong onderzoekstalent.

Het Programma Wetenschapsbeleid, wat regelmatig werd vernieuwd, was altijd leidraad voor het FWOS subsidiebeleid. Op het nu lopende programma zal geen nieuw volgen. De reden hiervoor is dat de financiële middelen van het FWOS langzaam opraken. Vanaf de start van het FWOS was bekend dat het om tijdelijk fonds zou gaan. Het bestuur ziet het einde van haar bestaan langzaam naderen. Voor lopende projecten zijn vanzelfsprekend gelden gereserveerd. Het huidige Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023 wordt daarom verlengd tot einde looptijd van het FWOS.

2014-2018
Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018

Uitgangspunten

Het FWOS stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar en debat over alle facetten van de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland, van baby tot jongvolwassene. Het FWOS plaatst die seksuele ontwikkeling in het brede perspectief van de algehele sociaal-, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. De ziens- en handelswijzen van de jongeren zelf – het actorperspectief – zijn daarbij belangrijk, evenals de sociale, culturele, historische en juridische context.