Beoogde resultaten

Publicaties en media

  • Onderzoeksrapporten en (internationale) wetenschappelijke publicaties over de seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 21 jaar.
  • Publicaties over de wijze waarop ouders, andere opvoeders en professionals hiermee omgaan, alsmede de kennis, lacunes en problemen die op dit gebied bestaan.
  • Vakpublicaties bestemd voor onderwijsgevenden, werkers in de gezondheidszorg en anderen.
  • Publicaties specifiek gericht op ouders en opvoeders.
  • Publicaties/berichten en interventies in kranten en tijdschriften.
  • Deelname aan maatschappelijk debat in (sociale) media op alle relevante gebieden.

Implementatie

Het FWOS vindt het belangrijk dat resultaten beschikbaar komen voor de praktijk van voorlichting, hulpverlening en preventie, justitieel beleid en wetgeving, en dat daarmee al bij de opzet van het onderzoek wordt rekening gehouden. Bij de beoordeling van voorstellen zal uitdrukkelijk ook naar dat aspect worden gekeken.

  • Programma’s deskundigheidsbevordering voor enkele groepen intermediairs eventueel in combinatie met een voorlichtingsprogramma voor de primaire doelgroep, voorzien van handleiding voor de intermediairs.