Diversiteit

Het FWOS verwijst met het begrip diversiteit naar seksuele, gender- en etnische verschillen zoals die in een specifieke ruimte en tijd tot stand komen, zich ontwikkelen of geconstrueerd worden. Seksuele ontwikkeling verwijst naar het proces waarin jongeren zich hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit psychologisch, sociaal en cultureel verwerven of eigen maken. Seksuele ontwikkeling vormt een belangrijk deel van de sociaal-emotionele en sociaalcognitieve ontwikkeling van jongeren. Verschillen tussen jongeren krijgen vorm in sociaal-culturele, economische, juridische en historische context. Seksuele en genderidentiteit zijn geen vaststaande gegevens, maar geheel of gedeeltelijk contextueel gevormd en dynamisch van aard.