Vraagstelling

In de huidige onderzoekslijn staan de volgende twee vragen centraal:

  1. Waar en hoe wordt ruimte gemaakt (en/of beperkt) voor de ontwikkeling van een gender- en seksuele identiteit van jongeren?
  2. Hoe dragen jongeren zelf bij aan de definiëring van ruimte in relatie tot seksuele ontwikkeling?

Het doel van de nieuwe onderzoekslijn Diversiteit, ruimte en seksuele ontwikkeling is tweeërlei:

  • inzicht (laten) ontwikkelen in de wijze waarop jongeren hun gender- en seksuele identiteit in diversiteit vormgeven, en
  • zinvolle combinaties van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden op het terrein van psychoseksuele ontwikkeling stimuleren.