Bestuur

Prof. dr. J.B.F. de Wit, voorzitter | Korte biografie

Dhr. O.R.J. van der Linden, penningmeester | Korte biografie

Dhr. B. Tuk, secretaris | Korte biografie

Dr. P.J.H. Mepschen | Korte biografie

Het bestuurslidmaatschap duurt maximaal negen jaar. Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd en kunnen twee maal herbenoemd worden, telkens voor drie jaar.