De Wit

John de Wit is sinds 2016 hoogleraar Interdisciplinaire Sociale Wetenschap op het gebied van public health aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij van 2008-2016 hoogleraar-directeur van het Centre for Social Research in Health, aan UNSW Sydney. Van 2007-2012 was hij ZonMw hoogleraar Sociale Psychologie van Gezondheid en Seksualiteit aan de Universiteit Utrecht. John studeerde sociale psychologie in Nijmegen. Zijn interesse op het gebied van attitudes en gedrag, gedragsverandering en -behoud, en persuasieve communicatie heeft hij van meet af aan toegepast in onderzoek rondom seksualiteit en gezondheid. Hij promoveerde in 1994 aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar de preventie van hiv onder mannen die seks hebben met mannen.

In zijn interdisciplinaire onderzoek, op het snijvlak van de sociale- en gezondheidspsychologie, gezondheidsbevordering en public health/epidemiologie, houdt John zich vooral bezig met wat gekenschetst kan worden als de sociale aspecten van gezondheid. Seksualiteit, ongelijkheid en gezondheid hebben zijn specifieke belangstelling, wat tot uiting komt in thema’s zoals seksueel overdraagbare aandoeningen, seksueel geweld, en seksuele oriëntatie en welzijn. In zijn nationale en internationale onderzoek richt hij zich op zowel jongeren als volwassen, met bijzondere aandacht voor sociaal kwetsbare groepen die risicolopen op stigmatisering en uitsluiting. Op deze en aanpalende gebieden begeleid hij ook tal van promovendi uit binnen- en buitenland.

John is actief in het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor beleid en praktijk en lid (geweest) van talloze beroepsverenigingen en advies-, organisatie-, en beoordelingscommissies. Zo was hij lid van de ZonMw programmacommissie seksualiteit en van de commissie van de Gezondheidsraad die een advies heeft voorbereid over de toegankelijkheid van PrEP (pre-expositie profylaxe) voor de preventie van hiv in Nederland. Meer informatie, met name over (een deel van) John’s uitgebreide lijst met publicaties, is te vinden op zijn profielpagina op de website van Universiteit Utrecht.