Kuyper

Lisette Kuyper studeerde Klinische en Gezondheidspsychologie en Cognitieve en Theoretische Psychologie aan de Universiteit Leiden. Haar afstudeeronderzoek richtte zich op de factoren die condoomgebruik bij jongeren kunnen verklaren.

Na haar afstuderen in 2004 is ze als onderzoeker aan de slag gegaan bij Rutgers. Daar heeft zij verschillende studies uitgevoerd en geleid op het brede terrein van de seksuologie: condoomgebruik, testgedrag, seksueel gedrag, seksueel geweld, positieve seksuele ervaringen en de opvattingen over en seksuele gezondheid van LHBT’s.

Als buitenpromovendus promoveerde zij in 2011 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de verklaringen voor gezondheidsverschillen tussen LHB en heteroseksuele personen in Nederland.

In 2012 maakte ze de overstap naar het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Voor het SCP coördineerde zij het beleidsgerichte LHBT onderzoek op het terrein van bevolkingsonderzoeken en de brede leefsituatie (gezondheid, werk, veiligheid, etc.) van verschillende doelgroepen onder de brede LHBT paraplu.  

Op dit moment is zij werkzaam als Programmaleider Maatschappelijke Participatie bij het SCP. Zij is lid van de APA, IASR en zit in de review board van verschillende internationale tijdschriften op het terrein van de seksuologie. Van 2015 tot 2018 maakte ze deel uit van het bestuur van het Tijdschrift voor Seksuologie.