Mepschen

Dr. Paul Mepschen werkt als universitair docent op University College Utrecht (UCU). Hij houdt zich als antropoloog in zijn werk onder andere bezig met gender en seksualiteit – en richt zich met name op de relaties tussen migratie, multiculturaliteit, religie en seksuele identiteit. De bestudering van van racisme en racialisering – en de relatie tussen racisme en seksualiteit – heeft zijn bijzondere aandacht. Daarnaast houdt hij zich bezig met de politiek van verschil en identiteit in bredere zin. In 2016 verdedigde hij zijn proefschrift: Everyday autochthony. Difference, discontent, and the politics of home in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam, cum laude).