Mepschen

Dr. Paul Mepschen werkt als postdoc gender en seksualiteit op de Universiteit van Amsterdam, als onderdeel van het programma Politieke Sociologie. Hij houdt zich in zijn werk bezig met gender en seksualiteit – en richt zich met name op de relaties tussen migratie, multiculturaliteit, religie en seksuele identiteit. De bestudering van racisme – en de relatie tussen racisme en seksualiteit – heeft zijn bijzondere aandacht. In 2016 verdedigde hij zijn proefschrift: Everyday autochthony. Difference, discontent, and the politics of home in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam, cum laude).