Tuk

Bram Tuk (1953) studeerde af als maatschappelijk werker aan de Horst in Driebergen. Hij volgde in Nijmegen de tweede fase Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs Voortgezette Opleiding, (VO). Aan de universiteit Nijmegen rondde hij de modulen Inleiding preventie en Sociale epidemiologie en preventie met succes af. Ook volgde hij de post HBO Leergang Seksualiteit, diversiteit in hulpverlening, preventie en voorlichting.

Hij werkt sinds 1990 bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Als senior adviseur ontwikkelt hij methoden, adviseert scholen en gezondheidsorganisaties over diversiteit en vluchtelingenvraagstukken, schrijft beleidsnotities en traint professionals. Op het terrein van seksuele gezondheid was hij onder andere betrokken bij projecten gericht op preventie van meisjesbesnijdenis en de ontwikkeling van voorlichtingsmaterialen over seksualiteit.

Hij coördineerde: “Als je van niets weet krijg je problemen”. Haalbaarheidsstudie Seksuele voorlichting en vorming in Internationale Schakel Klassen.

Hij was in 2009 en 2010 medeorganisator van de Etnic minority conferences van Soa Aids Nederland en traint en geeft presentaties en conferenties over seksuele vorming migranten- en vluchtelingenjeugd.