Tuk

Bram Tuk (1953) opgeleid als maatschappelijk werker aan de Horst in Driebergen werkte als voogd voor Vietnamese minderjarige vluchtelingen. Daarna werkte van 1990 tot zijn pensioen in 2018 in verschillende functies bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Hij volgde in Nijmegen de tweede fase Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs Voortgezette Opleiding, (VO). Aan de Radboud universiteit Nijmegen volgde hij modulen Inleiding Preventie en Sociale epidemiologie. Ook rondde hij de post HBO Leergang Seksualiteit, Diversiteit in Hulpverlening, Preventie en Voorlichting af.  

Als senior adviseur ontwikkelde hij bij Pharos veel gebruikte methoden sociaal emotioneel welzijn voor vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers in Nederland. Hij adviseerde scholen en gezondheidsorganisaties over diversiteit en vluchtelingenvraagstukken, schreef beleidsnotities en trainde professionals.

Op het terrein van seksuele gezondheid was hij onder andere betrokken bij projecten gericht op preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) en de ontwikkeling van voorlichtingsmaterialen over VGV en Seksuele ontwikkeling. Hij coördineerde onder andere: “Als je van niets weet krijg je problemen”. Haalbaarheidsstudie Seksuele voorlichting en vorming in Internationale Schakel Klassen en was in 2009 en 2010 medeorganisator van de jaarlijkse Etnic minority conferences van Soa Aids Nederland. Hij adviseerde, gaf trainingen en presentaties op conferenties over seksuele vorming migranten- en vluchtelingenjeugd.