Doelstellingen

  • Door middel van (co)financiering medisch, pedagogisch, psychologisch, sociologisch, antropologisch, juridisch en (cultuur)historisch onderzoek bevorderen naar de seksuele ontwikkeling en identiteitsvorming van jongeren en jongvolwassenen.
  • Onderzoek bevorderen dat rekening houdt met diversiteit op het gebied van gender, herkomst, culturele en sociaal- economische achtergrond, genderidentiteit en seksuele oriëntatie, gezondheid, inclusief geestelijke en lichamelijke beperkingen.
  • Aandacht genereren voor de historische en actuele sociaal-culturele en juridische context waarbinnen seksuele ontwikkeling van jongeren zich voordoet.
  • Door middel van financiering een bijdrage leveren aan fundamenteel en praktijkgericht onderzoek dat bij andere financiers niet of slechts zijdelings aan bod komt. Innovatieve onderzoeksmethoden worden op prijs gesteld.
  • Stimuleren van de verspreiding en – waar relevant – de implementatie van kennis en inzichten over de emotionele, sociale en cognitieve aspecten van de seksuele ontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen; dit dient niet slechts gericht te zijn op wetenschappers, maar ook op de doelgroepen, opvoeders, ouders en professionals.

missie-en-doelstelling-fwos