Doelstelling

  • Het FWOS bevordert door middel van (co)financiering medisch, pedagogisch, psychologisch, sociologisch, antropologisch, juridisch en (cultuur)historisch onderzoek naar de seksuele ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen.
  • Het FWOS stelt als voorwaarde dat te financieren onderzoek rekening houdt met diversiteit op het gebied van gender, herkomst, culturele en sociaal economische achtergrond, seksuele oriëntatie, gezondheid, inclusief geestelijke en lichamelijke beperkingen.
  • Het FWOS beoogt ook aandacht te genereren voor de historische en actuele sociaalculturele en juridische context waarbinnen seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren zich voordoet.
  • Het FWOS levert door middel van financiering een bijdrage aan fundamenteel en praktijkgericht onderzoek dat bij andere financiers niet of slechts zijdelings aan bod komt. Het FWOS richt zich op projecten die een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van al bestaande onderzoeksmethodes, kennis, en interventies waar het kinderen, jongeren en jongvolwassenen betreft.
  • Het FWOS stimuleert de verspreiding en – waar relevant – de implementatie van kennis en inzichten over de emotionele, sociale en cognitieve aspecten van de seksuele ontwikkeling van jeugdigen en richt zich daarbij niet slechts op wetenschappers, maar ook op jongeren, opvoeders, ouders en professionals.
  • Het FWOS staat open voor thema’s en problemen die vanuit de praktijk worden aangedragen. In onderzoeksprojecten van het FWOS is sprake van voeling met de praktijk.

missie-en-doelstelling-fwos