Missie

Het FWOS streeft naar inzicht in, en de verwerving en verspreiding van kennis over seksueel gedrag en seksuele beleving, seksueel-emotionele ontwikkelingstrajecten, gender- en seksuele identiteiten van kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. Het FWOS acht het daarbij noodzakelijk dat aandacht wordt geschonken aan diversiteit in de breedste zin van het woord. Het FWOS ziet het als zijn missie wetenschappelijk onderzoek vanuit een interdisciplinair perspectief te bevorderen. De resultaten van onderzoek staan ten dienste van theorievorming én praktisch handelen (van professionals en ouders/verzorgers). Het FWOS wil door verspreiding van onderzoeksresultaten – ook in niet wetenschappelijke fora – een bijdrage leveren aan maatschappelijke (en indien nodig juridische) discussies over seksueel gedrag. Het moedigt de ontvangers van subsidies aan deel te nemen aan maatschappelijk debat.

missie-en-doelstelling-fwos