Wilt u ons steunen?

Het FWOS beschikt over een bescheiden eigen vermogen dat besteed wordt aan projectsubsidies en andere wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten die de missie en doelstelling ondersteunen. Het Fonds werkt niet commercieel en heeft geen winstoogmerk.

ANBI-erkenning

anbi-logoDoor donaties, giften en legaten van derden ontstaat meer financiële ruimte om ook kleine praktijkgerichte projecten voor jeugdigen of hun opvoeders en begeleiders te bekostigen. Het FWOS beschikt over een officiële ANBI-erkenning, waardoor uw giften aan ons fiscaal aftrekbaar zijn.

Staat u sympathiek ten opzichte van onze missie, dan nodigen we u van harte uit ons financieel te steunen.

U kunt dat doen met een eenmalige gift of schenking door een bedrag over te maken naar IBAN NL86INGB0006181058 t.n.v. Stichting FWOS te Amsterdam. Vermeld bij uw overschrijving ‘Gift’.

Vaste donateur worden?

Wilt u jaarlijks een bijdrage leveren, dan kunt u ook donateur worden.

Hartelijk dank voor uw steun.

Meer lezen?
Legaten
Donateur worden
Fiscale aspecten