Programma Wetenschapsbeleid verlengd

Het Programma Wetenschapsbeleid, wat regelmatig werd vernieuwd, was altijd leidraad voor het FWOS subsidiebeleid. Op het nu lopende programma zal geen nieuw volgen. De reden hiervoor is dat de financiële middelen van het FWOS langzaam opraken. Vanaf de start van het FWOS was bekend dat het om tijdelijk fonds zou gaan. Het bestuur ziet het einde van haar bestaan langzaam naderen. Voor lopende projecten zijn vanzelfsprekend gelden gereserveerd. Het huidige Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023 wordt daarom verlengd tot einde looptijd van het FWOS.