Afgerond

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Sexuality and sex education: what are experiences and needs of parents?

Financiering € 50.000
Projectleiding Mw K. Janssens MSc (Movisie)
Looptijd September 2019 – juli 2020
Doelstelling

Dit onderzoek heeft tot doel bij te dragen tot de verbetering van de seksuele gezondheid van kinderen en jongeren, door het vergroten van inzicht in de rol van ouders in de positieve seksuele ontwikkeling en het voorkomen van negatieve seksuele ervaringen van hun kind(eren), en hoe de rol van ouders kan worden versterkt.

Producten Onderzoeksrapport en artikel in internationaal vaktijdschrift
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, eerste ronde midden geldstroom 2019

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

The last taboo? Talking about sexuality with young people with a psychiatric condition

Financiering € 48.321
Projectleiding Mw drs S. Bungener MD (Amsterdam UMC)
Looptijd Oktober 2019 – januari 2021
Doelstelling

In dit onderzoek ligt de focus op wat jongeren en hulpverleners zelf vinden van de seksuele communicatie binnen de GGZ en wat mogelijkheden zijn voor optimalisatie.

Producten App met communicatie methode
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, eerste ronde midden geldstroom 2019

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Vil Du?! Implementing a serious game in the treatment for children who have been sexually abused

Financiering € 49.963
Projectleiding Mw dr J.J. Endendijk (Universiteit Utrecht)
Looptijd Juni 2019 – juni 2020
Doelstelling

Een wetenschappelijk gefundeerde handleiding maken bij de communicatie app Vil Du?!, een non-verbale communicatie app waarmee kinderen spelenderwijs aan hun therapeut duidelijk kunnen maken wat zij hebben meegemaakt.

Producten Symposium en artikelen
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, tweede ronde midden geldstroom 2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Out of the book closet. Children’s literature’s influence on adolescents attitude towards sexual and gender diversity

Financiering € 49.963
Projectleiding Mw dr D. Van Bergen en mw dr. S. Parlevliet (Universiteit Groningen)
Looptijd Mei 2019 – najaar 2020
Doelstelling

Dit project verkent of en hoe het lezen van jeugdliteratuur over seksuele en gender diversiteit door leerlingen in de onderbouw van het vmbo-t en havo/vwo een kansrijke interventie lijkt om een (meer) positieve attitude ten opzichte van deze onderwerpen bij deze leerlingen te bewerkstelligen.

Producten Artikel, symposium en presentaties
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, tweede ronde midden geldstroom 2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

What does good sexuality education look like? Participatory study with pupils as peer researchers

Financiering € 50.000
Projectleiding Mw M. Cense MSc (Rutgers)
Looptijd September 2018 – december 2019
Doelstelling

Uit de survey Seks onder je 25e (Rutgers en Soa Aids Nederland, 2017) kwam naar voren dat leerlingen niet tevreden zijn met de seksuele vorming op school: ze geven het een magere 5,8. In dit kwalitatieve onderzoek onderzoekt Rutgers hoe het beter kan, door de  behoeften van leerlingen in kaart te brengen.

Producten Diverse artikelen
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Sexual health promotion for adolescents with intersex condition

Financiering € 50.000
Projectleiding T.C. van de Grift MD (VUmc)
Looptijd Mei 2018 – oktober 2019
Doelstelling

Het verbeteren van seksuele gezondheid van jongeren met een intersekseconditie. Dit project is een samenwerking tussen zorgverleners en belangengroepen, en heeft als doel meer kennis te vergaren. De onderzoekers hopen te weten komen hoe deze jongeren hun lichaam en seksuele identiteit ervaren en hoe zij zich seksueel ontwikkelen. Indien nodig zal toegankelijk informatiemateriaal ontwikkeld worden.

Producten Workshops en de ontwikkeling van educatief materiaal
Samenvatting Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, tweede ronde midden geldstroom 2017

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Bijzondere leerstoel Seksuele ontwikkeling, diversiteit en gezondheid

Opdrachtgever Henny Verhagen Stichting
Financiering € 168.000 van FWOS (cofinanciering met Rutgers)
Hoogleraar Mw prof.dr. I. Vanwesenbeeck (UU en Rutgers)
Looptijd Februari 2016 – februari 2021 (vervolg 2011-2015)
Toelichting  Zie voor meer informatie Leerstoel.
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Lekker in je lijf!

Financiering € 5.000
Projectleiding Mw E. van der Steeg Msc
Looptijd November 2019 – mei 2020
Doelstelling

Met het schrijven en uitgeven van een voorlichtingsboek voor meiden van 7 tot 10 jaar (en hun opvoeders) over de vulva, bijdragen aan een positief beeld geven over hun geslachtsdelen.

Producten ‘Lekker in je lijf!’ Een eerlijk en positief voorlichtingsboek over de vulva
Samenvatting  
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Puberty blocking in transgender adolescents: How well-informed and open
for change are the choices made at young age?

Financiering € 47.231
Projectleiding Mw L.J.J.J. Vrouenraets MSc (LUMC)
Looptijd September 2018 – december 2019
Doelstelling

Puberteitsremmende behandeling bij transgender jongeren is een onomkeerbare behandeling die de puberteitsontwikkeling stillegt. Vraag is echter of jongeren na deze eerste ‘vereiste’ medische stap ervaren nog een weg terug te hebben, of dat het vanzelfsprekend leidt tot verdere transitie.  Middels interviews met ouders en jongeren zal in het onderzoek hier antwoord op gegeven worden.

Producten Artikel in internationaal vakblad en een presentatie van de resultaten
Samenvatting Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Towards Psychosexual Maturity. Life-Timing Sexuality in the West-European Psychomedical Sciences (ca 1860-1950)

Financiering € 9.100
Projectleiding D.F. Janssen MD (Universiteit Groningen)
Looptijd Augustus 2018 – januari 2019
Doelstelling

De opkomst en consolidatie van seksuele diversiteit en haar vroege empirische sondering staan ​​centraal in deze genealogische en literatuurstudie, welke voornamelijk gericht is op Duitstalige, Franstalige en Engelstalige psychomedische wetenschappen. 

Producten Onderzoeksrapport en artikelen in internationale tijdschriften
Samenvatting Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

LGBTQIA-youth in out-of-home care

Financiering € 46.891
Projectleiding Mw M. López López PhD (Universiteit Groningen)
Looptijd Oktober 2017 – maart 2019
Doelstelling

Dit project onderzoekt de ervaringen en behoeftes van LHBT jeugdigen die opgroeien in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële groep. Daarnaast bestudeert het de attitudes, normen, waarden en sensitiviteit van pleegouders en groepsleiders ten aanzien van de seksuele oriëntatie en genderidentiteit van LHBT jeugdigen.

Producten Onderzoeksrapport
Samenvatting Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2017

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Tomboys and Pansies: Fathers’ and Mothers’ Gender Messages from a Cross-Cultural Perspective

Financiering € 48.000
Projectleiding Mw dr. Marleen G. Groeneveld en mw dr. Lotte D. van der Pol (Rijksuniversiteit Leiden)
Looptijd September 2016 – september 2018
Doelstelling

Deze studie die zich richt op jonge Nederlandse en Turkse gezinnen in Nederland wil inzicht krijgen in gezinsprocessen die de houdingen ten opzichte van gender (non-)conformiteit van kinderen beïnvloeden. Met deze kennis hopen onderzoekers bij te dragen aan tolerantie en acceptatie.

Producten (Open access) artikelen in internationale tijdschriften
Samenvatting Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2016

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Leaving the normative highway: An exploration of the non-binary sexual and gender identity tracks

Financiering € 49.653
Projectleiding Dr. T.D. Steensma (Vrije Universiteit Medisch Centrum)
Looptijd September 2016 – september 2017
Doelstelling De binaire kijk op seksuele oriëntatie en genderidentiteit is langzaam aan het veranderen. In plaats van een identificatie als heteroseksueel of niet-heteroseksueel, man of vrouw, is er steeds meer besef dat seksuele aantrekking en genderidentiteit niet altijd te plaatsen zijn in de afgebakende binaire hokjes. Dit onderzoek verkent de niet-binaire gender- en seksualiteitsontwikkeling. Via interviews met jongeren met een niet binaire seksuele ontwikkeling willen de onderzoekers beter zicht te krijgen op welke processen en invloeden bij deze jongeren een rol speelden.
Producten Open access publicatie in een internationaal tijdschrift
Samenvatting  Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2016

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

How young people perceive and practice good sex

Financiering € 237.680
Projectleiding Mw prof.dr. E.A.van Zoonen (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Postdoc Mw S.R.J.M. van Bohemen
Looptijd September 2015 – september 2018
Doelstelling Goede seks – wat is dat? En wat verstaan jongeren daar eigenlijk onder? In het bijzonder richten de onderzoekers zich op etnische diversiteit in de definiëring van goede seks en seksualiteit. Voor het onderzoek zullen twee innovatieve methoden worden gebruikt. Allereerst doen de onderzoekers observaties tijdens zogenaamde ‘etnofeesten’, die door verschillende etnische groepen in Nederland worden georganiseerd. Daarnaast zullen jongeren ook worden uitgenodigd om zelf als correspondenten op te treden, die regelmatig via sociale media verslag uitbrengen en discussiëren over hun ideeën over goede seks. Zo stelt dit onderzoek de stem van jongeren centraal.
Producten Diverse academische (internationale) publicaties
Samenvatting Download samenvatting (NL) | abstract (EN)
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, call Vragen naar verschillen

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit

Financiering € 600.000
Projectleiding Mw dr. A.A. M’Charek (Universiteit van Amsterdam) en mw prof.dr. W.H.M. Jansen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Aio’s Mw M. Naezer, mw W.J.P. Krebbekx
Looptijd September 2012 – september 2016
Doelstelling Inzicht krijgen in de wijze waarop verschillende diversiteitsaspecten een rol spelen bij de seksuele ontwikkeling
Producten Internationale publicaties en één of meer dissertaties
Samenvatting Abstract Seksualiteit en Diversiteit in de maak (NL) Abstract Sexualities and Diversities in the Making (EN)
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2009-2013, call Diversiteit

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Sexual integrity in a sports environment

Financiering € 27.000
Projectleiding Mw E. Van der Steeg Msc (Universiteit Utrecht)
Looptijd Januari 2018 – februari 2019
Doelstelling

Seksuele grensoverschrijding met betrekking tot kinderen is een groot maatschappelijk probleem. De sportomgeving is niet altijd een veilige plek voor kinderen. Het doel van deze studie is de constructie van een wetenschappelijk onderbouwde definitie van seksuele integriteit in de sportcontext (inclusief lichamelijke opvoeding) en het vaststellen van werkbare en betekenisvolle operationalisaties van dit concept.

Producten Onderzoeksrapport
Samenvatting Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2017

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Explore your own sexual values: play Sexy Lexy

Financiering € 50.000
Projectleiding Mw E. Tromp Msc (Reframing Studio)
Looptijd Augustus 2017 – augustus 2018
Doelstelling

Sexy Lexy is een spel in app-vorm waarin LVB  jongeren spelenderwijs de omgangsvormen en -normen van seksualiteit kunnen verkennen. Het onderzoek focust op de volgende vragen: helpt dit spel jongeren zich open te stellen voor andere normen en waarden rond seks(ualiteit) en vinden jongeren het leuk om het spel te spelen.

Producten ‘Sexy Lexy’ app
Samenvatting Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2017

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

A safe climate for LGBT students? The experienced benefits of Gay Straight Alliances in schools

Financiering € 49.545
Projectleiding Mw H. Felten (Movisie)
Looptijd Januari – december 2017
Doelstelling Inzicht verwerven in de mogelijke effecten van Gay Straight Allianties op scholen. Deze interventie heeft als doel de situatie van LHBT-leerlingen op middelbare scholen te verbeteren.  Het doel van dit onderzoek , voornamelijk gericht op VMBO leerlingen, is om inzicht te verwerven in de mogelijke effecten van GSA’s voor LHBT jongeren.
Producten Onderzoeksrapport en wetenschappelijk artikel
Samenvatting Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, tweede ronde midden geldstroom 2016

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Microdynamics of gendered (hetero)sexuality

Opdrachtgever FWOS
Financiering € 200.000
Projectleiding Mw prof.dr. I. Vanwesenbeeck (Universiteit Utrecht en Rutgers)
Aio Mw P.M.J. Emmerink
Looptijd Februari 2013 – februari 2017
Toelichting

In het project ‘The microdynamics of gendered (hetero)sexuality’ wordt onderzoek gedaan naar de heteroseksuele ‘dubbele standaard’. Dit is een uiteenlopende set van normen omtrent seksualiteit, die seksuele bescheidenheid (sub-assertiviteit) voor meisjes en seksuele bekwaamheid (assertiviteit) voor jongens voorschrijft.
Download abstract.

Producten Internationale publicaties en een dissertatie.
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2009-2013

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Sexuality and intimate relations of Dutch youth: Developmental trajectories and developmental context

Financiering € 350.000 van FWOS (cofinanciering met NWO)
Programmaleiding Mw prof.dr. M. Dekovic, Kinder- en Jeugdstudies (Universiteit Utrecht)
Projectleiders Prof.dr. M. van Aken (Universiteit Utrecht, Ontwikkelingspsychologie); mw prof.dr. M. Dekovic (Universiteit Utrecht, Kinder- en Jeugdstudies); prof.dr. T. Terbogt (Universiteit Utrecht,Algemene Sociale Wetenschappen); prof.dr. P. van Geert (Rijksuniversiteit Groningen, Ontwikkelingspsychologie en Klinische Psychologie)
Aio’s Mw L.Baams (proefschrift), mw D. van de Bongardt (proefschrift), mw S. Doornwaard, mw W.G. Dalenberg
Looptijd December 2010 tot september 2014
Doelstelling Bestudering van de seksuele ontwikkeling in interactie met de leefomgeving (gezin, school, peers) en sociaal-culturele invloeden
Toelichting Er worden gelijktijdig vier longitudinale onderzoeken uitgevoerd. In elk onderzoek staat een aspect van de seksuele ontwikkeling centraal, zoals de rol van persoonskenmerken bij een gangbare of niet-gangbare seksuele ontwikkeling, de ontwikkeling in de context van gezin en leeftijdgenoten, de relatie met internetgebruik, weblogboeken, invloed van e-counseling.
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2009-2013

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Tracing trajectories in the Sexual Development of Youth: an approach based on the theory of complex dynamic systems

Opdrachtgever ZonMw
Financier FWOS
Financiering € 257.000
Projectleiding Prof.dr. P. van Geert (RUG, Klinische en ontwikkelingspsychologie)
Looptijd April 2009 tot maart 2013
Doelstelling Er is een empirisch, theoretisch en klinisch doel. Het empirische doel is het in kaart brengen van de seksuele ontwikkeling in relatie tot de additionele aspecten van interactionele en emotionele ontwikkeling. Het theoretisch en methodologisch raamwerk is de theorie van de complexe dynamische systemen. Het theoretisch doel is om een model te construeren van ontluikende en zich ontwikkelende seksualiteit dat dynamisch is en opgezet vanuit het actorperspectief. Het klinische doel is de mogelijkheid exploreren van een e-counseling type van interventie dat jongeren behulpzaam kan zijn bij een gezond verloop van de seksuele ontwikkeling.
Toelichting Dit project is uitgevoerd in het kader van het ZonMw-programma ‘Seksuele gezondheid van de jeugd’. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een time-serial design in de vorm van webdagboeken die worden ingevuld door autochtone en allochtone kinderen en jongeren gedurende bepaalde periodes; daarnaast wordt ter vergelijking een cross-sectionele studie uitgevoerd bij enkele duizenden jongeren om te controleren voor eventuele invloeden die het invullen van de dagboeken kan hebben op de ‘gewone seksuele ontwikkeling’
Producten Eindrapport
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2009-2013

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Jong, CP en seks

Opdrachtgever ZonMw
Financiering € 16.935
Projectleiding BOSK
Uitvoering Mw dr. D. Wiegerink, medewerkers BOSK
Looptijd Mei 2012 – juni 2013
Doelstelling Via een ontwikkeltraject inzicht krijgen in de behoefte aan informatie en empowerment van jongeren met CP.
Producten/Implementatie Rapport
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2009-2013

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Vervolgonderzoek Seks onder je 25e – kwalitatief deelonderzoek onder allochtone jongeren

Financiering € 100.000
Projectleiding Mw drs. I. van der Vlugt (Rutgers WPF)
Uitvoering Mw ir. M. Cense, mw drs. L. van Dijk (Rutgers WPF)
Looptijd Maart 2011 tot maart 2013
Doelstelling Vaststellen hoe het staat met de seksuele gezondheid van allochtone jongeren tussen 12 en 21 jaar.
Toelichting Dit kwalitatieve deelonderzoek vindt plaats in de context van het epidemiologisch vervolgonderzoek Seks onder je 25e dat om de vijf jaar wordt uitgevoerd. Het is enerzijds bedoeld als verdieping van de kwantitatieve epidemiologische vragen, anderzijds als verbreding door toevoegen van kwalitatieve interviewvragen die in het hoofdonderzoek niet worden gesteld. Het kwalitatieve onderzoeksdeel vindt plaats nadat de dataverzameling en -analyse van het grote onderzoek is afgerond.
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2009-2013

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Voorverkenning kinderopvang

Financiering € 14.140
Projectleiding Mw drs. I. van der Vlugt (Rutgers WPF)
Uitvoering Mw drs. I. van der Vlugt, mw I. Mouthaan
Looptijd Juni – december 2012
Doelstelling Op basis van behoeftenonderzoek vaststellen of bij opleidingen en in het veld behoefte is aan een curriculum over seksuele ontwikkeling van jonge kinderen.
Producten Rapport met eventuele aanbevelingen voor ontwikkelings- en implementatietraject.
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2009-2013

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Prolactine gerelateerde bijwerkingen van antipsychotica bij jongeren. Effecten op de botopbouw en op de seksuele en puberteitsontwikkeling

Financiering € 27.500 (cofinanciering)
Projectleiding Drs. I.W. de Groot (GGz Centraal)
Promotor Prof.dr. H. Buitelaar ( Kinder- en Jeugdpsychiatrie, RU Nijmegen)
Uitvoering Mw Y. Roke, psychiater (GGz Centraal in samenwerking met Radbout Universiteit Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en Meander MC)
Looptijd Najaar 2006 tot najaar 2012
Doelstelling Onderzoek naar de mogelijk negatieve bijwerkingen van veelgebruikte antipsychotica bij jongeren met psychiatrische stoornissen. Het gaat met name om het toetsen van in de literatuur gevonden aanwijzingen dat bedoelde antipsychotica een stijging van de prolactinespiegels in het bloed veroorzaken, hetgeen een remmend effect heeft op de geslachtshormoonspiegels, en daarmee op de lichamelijke en seksuele ontwikkeling, te weten de botontwikkeling, het intreden van de puberteit en van libido (zin in seks) en de mogelijkheid tot orgasme. Beoogd wordt 70 vroeg-puberale jongens en meisjes met stoornissen in het autismespectrum gedurende enkele jaren (meerdere meetmomenten) te volgen om de veronderstelde negatieve effecten vast te stellen (of de hypothese te falsificeren).
Producten Internationale artikelen, dissertatie, voorlichtingsmateriaal
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2004-2008

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Samenvatting vier artikelen over Verschuivingen in de zedenwetgeving

Financiering € 2.400
Projectleiding Mw mr.drs. M. Scheepmaker (redacteur en tekstredacteur)
Uitvoering Mw mr.drs. M. Scheepmaker
Looptijd Maart – juni 2012
Doelstelling Vier artikelen van mr.drs. J. Gooren: Ongelijkwaardige seks, Seksueel grensoverschrijdend gedrag en ontucht wiens grens, Over de bestraffing van ontucht met instemming van jongeren, De strafrechtelijke bescherming van jongeren tegen seksuele contactlegging.
Producten/Implementatie Informatiebrochure voor de ketenpartners in het strafrechtelijke proces als uitgangspunt voor verdere implementatieactiviteiten.
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2009-2013

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

102 vragen over jongeren en seks

Financiering € 5.000 (cofinanciering met Soa Aids Nederland en Durex)
Projectleiding Drs. J. Poelman (Soa Aids Nederland)
Looptijd Januari – juni 2012
Doelstelling De belangrijkste bevindingen uit het epidemiologisch vervolgonderzoek ‘Seks onder je 25e’ verwerken in een toegankelijk boekje voor ouders en intermediairen
Producten/Implementatie Informatieboekje.
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2009-2013

logo-fwos-cutout-15x18 N.B., voor een volledig overzicht van onze projecten kunt u ons Programma Wetenschapsbeleid raadplegen.