Lopend

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Lekker in je lijf!

Financiering € 5.000
Projectleiding Mw E. van der Steeg Msc
Looptijd November 2019 – mei 2020
Doelstelling

Met het schrijven en uitgeven van een voorlichtingsboek voor meiden van 7 tot 10 jaar (en hun opvoeders) over de vulva, bijdragen aan een positief beeld geven over hun geslachtsdelen.

Producten ‘Lekker in je lijf!’ Een eerlijk en positief voorlichtingsboek over de vulva
Samenvatting  
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Sexuality and sex education: what are experiences and needs of parents?

Financiering € 50.000
Projectleiding Mw K. Janssens MSc (Movisie)
Looptijd September 2019 – juli 2020
Doelstelling

Dit onderzoek heeft tot doel bij te dragen tot de verbetering van de seksuele gezondheid van kinderen en jongeren, door het vergroten van inzicht in de rol van ouders in de positieve seksuele ontwikkeling en het voorkomen van negatieve seksuele ervaringen van hun kind(eren), en hoe de rol van ouders kan worden versterkt.

Producten Onderzoeksrapport en artikel in internationaal vaktijdschrift
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, eerste ronde midden geldstroom 2019

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

The last taboo? Talking about sexuality with young people with a psychiatric condition

Financiering € 48.321
Projectleiding Mw drs S. Bungener MD (Amsterdam UMC)
Looptijd Oktober 2019 – januari 2021
Doelstelling

In dit onderzoek ligt de focus op wat jongeren en hulpverleners zelf vinden van de seksuele communicatie binnen de GGZ en wat mogelijkheden zijn voor optimalisatie.

Producten App met communicatie methode
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, eerste ronde midden geldstroom 2019

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Vil Du?! Implementing a serious game in the treatment for children who have been sexually abused

Financiering € 49.963
Projectleiding Mw dr J.J. Endendijk (Universiteit Utrecht)
Looptijd Juni 2019 – juni 2020
Doelstelling

Een wetenschappelijk gefundeerde handleiding maken bij de communicatie app Vil Du?!, een non-verbale communicatie app waarmee kinderen spelenderwijs aan hun therapeut duidelijk kunnen maken wat zij hebben meegemaakt.

Producten Symposium en artikelen
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, tweede ronde midden geldstroom 2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Out of the book closet. Children’s literature’s influence on adolescents attitude towards sexual and gender diversity

Financiering € 49.963
Projectleiding Mw dr D. Van Bergen en mw dr. S. Parlevliet (Universiteit Groningen)
Looptijd Mei 2019 – najaar 2020
Doelstelling

Dit project verkent of en hoe het lezen van jeugdliteratuur over seksuele en gender diversiteit door leerlingen in de onderbouw van het vmbo-t en havo/vwo een kansrijke interventie lijkt om een (meer) positieve attitude ten opzichte van deze onderwerpen bij deze leerlingen te bewerkstelligen.

Producten Artikel, symposium en presentaties
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, tweede ronde midden geldstroom 2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

What does good sexuality education look like? Participatory study with pupils as peer researchers

Financiering € 50.000
Projectleiding Mw M. Cense MSc (Rutgers)
Looptijd September 2018 – december 2019
Doelstelling

Uit de survey Seks onder je 25e (Rutgers en Soa Aids Nederland, 2017) kwam naar voren dat leerlingen niet tevreden zijn met de seksuele vorming op school: ze geven het een magere 5,8. In dit kwalitatieve onderzoek onderzoekt Rutgers hoe het beter kan, door de  behoeften van leerlingen in kaart te brengen.

Producten Diverse artikelen
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Puberty blocking in transgender adolescents: How well-informed and open
for change are the choices made at young age?

Financiering € 47.231
Projectleiding Mw L.J.J.J. Vrouenraets MSc (LUMC)
Looptijd September 2018 – december 2019
Doelstelling

Puberteitsremmende behandeling bij transgender jongeren is een onomkeerbare behandeling die de puberteitsontwikkeling stillegt. Vraag is echter of jongeren na deze eerste ‘vereiste’ medische stap ervaren nog een weg terug te hebben, of dat het vanzelfsprekend leidt tot verdere transitie.  Middels interviews met ouders en jongeren zal in het onderzoek hier antwoord op gegeven worden.

Producten Artikel in internationaal vakblad en een presentatie van de resultaten
Samenvatting Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Sexual health promotion for adolescents with intersex condition

Financiering € 50.000
Projectleiding T.C. van de Grift MD (VUmc)
Looptijd Mei 2018 – oktober 2019
Doelstelling

Het verbeteren van seksuele gezondheid van jongeren met een intersekseconditie.
Dit project is een samenwerking tussen zorgverleners en belangengroepen, en heeft als doel meer kennis te vergaren. De onderzoekers hopen te weten komen hoe deze jongeren hun lichaam en seksuele identiteit ervaren en hoe zij zich seksueel ontwikkelen. Indien nodig zal toegankelijk informatiemateriaal ontwikkeld worden.

Producten Workshops en de ontwikkeling van educatief materiaal
Samenvatting Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, tweede ronde midden geldstroom 2017

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Bijzondere leerstoel Seksuele ontwikkeling, diversiteit en gezondheid

Opdrachtgever Henny Verhagen Stichting
Financiering € 168.000 van FWOS (cofinanciering met Rutgers)
Hoogleraar Mw prof.dr. I. Vanwesenbeeck (UU en Rutgers)
Looptijd Februari 2016 – februari 2021 (vervolg 2011-2015)
Toelichting  Zie voor meer informatie Leerstoel.
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018

N.B., voor een volledig overzicht van onze projecten kunt u ons Programma Wetenschapsbeleid raadplegen.