Lopend

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Sexuality and sex education: what are experiences and needs of parents?

Financiering € 50.000
Projectleiding Mw K. Janssens MSc (Movisie)
Looptijd September 2019 – juli 2020
Doelstelling

Dit onderzoek heeft tot doel bij te dragen tot de verbetering van de seksuele gezondheid van kinderen en jongeren, door het vergroten van inzicht in de rol van ouders in de positieve seksuele ontwikkeling en het voorkomen van negatieve seksuele ervaringen van hun kind(eren), en hoe de rol van ouders kan worden versterkt.

Producten Onderzoeksrapport en artikel in internationaal vaktijdschrift
Publicaties Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, eerste ronde midden geldstroom 2019

 

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

The last taboo? Talking about sexuality with young people with a psychiatric condition

Financiering € 48.321
Projectleiding Mw drs S. Bungener MD (Amsterdam UMC)
Looptijd  
Doelstelling

 

Producten App met communicatie methode
Publicaties Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, eerste ronde midden geldstroom 2019

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Vil Du?! Implementing a serious game in the treatment for children who have been sexually abused

Financiering € 49.963
Projectleiding Mw dr J.J. Endendijk (Universiteit Utrecht)
Looptijd Juni 2019 – juni 2020
Doelstelling

Een wetenschappelijk gefundeerde handleiding maken bij de communicatie app Vil Du?!, een non-verbale communicatie app waarmee kinderen spelenderwijs aan hun therapeut duidelijk kunnen maken wat zij hebben meegemaakt.

Producten Symposium en artikelen
Publicaties Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, tweede ronde midden geldstroom 2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Out of the book closet. Children’s literature’s influence on adolescents attitude towards sexual and gender diversity

Financiering € 49.963
Projectleiding Mw dr D. Van Bergen en mw dr. S. Parlevliet (Universiteit Groningen)
Looptijd Mei 2019 – najaar 2020
Doelstelling

Dit project verkent of en hoe het lezen van jeugdliteratuur over seksuele en gender diversiteit door leerlingen in de onderbouw van het vmbo-t en havo/vwo een kansrijke interventie lijkt om een (meer) positieve attitude ten opzichte van deze onderwerpen bij deze leerlingen te bewerkstelligen.

Producten Artikel, symposium en presentaties
Publicaties Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, tweede ronde midden geldstroom 2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

What does good sexuality education look like? Participatory study with pupils as peer researchers

Financiering € 50.000
Projectleiding Mw M. Cense MSc (Rutgers)
Looptijd September 2018 – december 2019
Doelstelling

Uit de survey Seks onder je 25e (Rutgers en Soa Aids Nederland, 2017) kwam naar voren dat leerlingen niet tevreden zijn met de seksuele vorming op school: ze geven het een magere 5,8. In dit kwalitatieve onderzoek onderzoekt Rutgers hoe het beter kan, door de  behoeften van leerlingen in kaart te brengen.

Producten Diverse artikelen
Publicaties Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Towards Psychosexual Maturity. Life-Timing Sexuality in the West-European Psychomedical Sciences (ca 1860-1950)

Financiering € 9.100
Projectleiding D.F. Janssen MD (Universiteit Groningen)
Looptijd Augustus 2018 – januari 2019
Doelstelling

De opkomst en consolidatie van seksuele diversiteit en haar vroege empirische sondering staan ​​centraal in deze genealogische en literatuurstudie, welke voornamelijk gericht is op Duitstalige, Franstalige en Engelstalige psychomedische wetenschappen. 

Producten Onderzoeksrapport en artikelen in internationale tijdschriften
Publicaties Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Puberty blocking in transgender adolescents: How well-informed and open
for change are the choices made at young age?

Financiering € 47.231
Projectleiding Mw L.J.J.J. Vrouenraets MSc (LUMC)
Looptijd September 2018 – december 2019
Doelstelling

Puberteitsremmende behandeling bij transgender jongeren is een onomkeerbare behandeling die de puberteitsontwikkeling stillegt. Vraag is echter of jongeren na deze eerste ‘vereiste’ medische stap ervaren nog een weg terug te hebben, of dat het vanzelfsprekend leidt tot verdere transitie.  Middels interviews met ouders en jongeren zal in het onderzoek hier antwoord op gegeven worden.

Producten Artikel in internationaal vakblad en een presentatie van de resultaten
Publicaties Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2018

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Sexual health promotion for adolescents with intersex condition

Financiering € 50.000
Projectleiding T.C. van de Grift MD (VUmc)
Looptijd Mei 2018 – oktober 2019
Doelstelling

Het verbeteren van seksuele gezondheid van jongeren met een intersekseconditie.
Dit project is een samenwerking tussen zorgverleners en belangengroepen, en heeft als doel meer kennis te vergaren. De onderzoekers hopen te weten komen hoe deze jongeren hun lichaam en seksuele identiteit ervaren en hoe zij zich seksueel ontwikkelen. Indien nodig zal toegankelijk informatiemateriaal ontwikkeld worden.

Producten Workshops en de ontwikkeling van educatief materiaal
Publicaties Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, tweede ronde midden geldstroom 2017

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

LGBTQIA-youth in out-of-home care

Financiering € 46.891
Projectleiding Mw M. López López PhD (Universiteit Groningen)
Looptijd Oktober 2017 – maart 2019
Doelstelling

Dit project onderzoekt de ervaringen en behoeftes van LHBT jeugdigen die opgroeien in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële groep. Daarnaast bestudeert het de attitudes, normen, waarden en sensitiviteit van pleegouders en groepsleiders ten aanzien van de seksuele oriëntatie en genderidentiteit van LHBT jeugdigen.

Producten Onderzoeksrapport
Publicaties Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2017

logo-fwos-cutout-15x18

 

Tomboys and Pansies: Fathers’ and Mothers’ Gender Messages from a Cross-Cultural Perspective

Financiering € 48.000
Projectleiding Mw dr. Marleen G. Groeneveld en mw dr. Lotte D. van der Pol (Rijksuniversiteit Leiden)
Looptijd September 2016 – september 2018
Doelstelling

Deze studie die zich richt op jonge Nederlandse en Turkse gezinnen in Nederland wil inzicht krijgen in gezinsprocessen die de houdingen ten opzichte van gender (non-)conformiteit van kinderen beïnvloeden. Met deze kennis hopen onderzoekers bij te dragen aan tolerantie en acceptatie.

Producten (Open access) artikelen in internationale tijdschriften
Publicaties Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2016

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Leaving the normative highway: An exploration of the non-binary sexual and gender identity tracks

Financiering € 49.653
Projectleiding Dr. T.D. Steensma (Vrije Universiteit Medisch Centrum)
Looptijd September 2016 – september 2017
Doelstelling De binaire kijk op seksuele oriëntatie en genderidentiteit is langzaam aan het veranderen. In plaats van een identificatie als heteroseksueel of niet-heteroseksueel, man of vrouw, is er steeds meer besef dat seksuele aantrekking en genderidentiteit niet altijd te plaatsen zijn in de afgebakende binaire hokjes. Dit onderzoek verkent de niet-binaire gender- en seksualiteitsontwikkeling. Via interviews met jongeren met een niet binaire seksuele ontwikkeling willen de onderzoekers beter zicht te krijgen op welke processen en invloeden bij deze jongeren een rol speelden.
Producten Open access publicatie in een internationaal tijdschrift
Publicaties  Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2016

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

How young people perceive and practice good sex

Financiering € 237.680
Projectleiding Mw prof.dr. E.A.van Zoonen (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Postdoc Mw S.R.J.M. van Bohemen
Looptijd September 2015 – september 2018
Doelstelling Goede seks – wat is dat? En wat verstaan jongeren daar eigenlijk onder? In het bijzonder richten de onderzoekers zich op etnische diversiteit in de definiëring van goede seks en seksualiteit. Voor het onderzoek zullen twee innovatieve methoden worden gebruikt. Allereerst doen de onderzoekers observaties tijdens zogenaamde ‘etnofeesten’, die door verschillende etnische groepen in Nederland worden georganiseerd. Daarnaast zullen jongeren ook worden uitgenodigd om zelf als correspondenten op te treden, die regelmatig via sociale media verslag uitbrengen en discussiëren over hun ideeën over goede seks. Zo stelt dit onderzoek de stem van jongeren centraal.
Producten Diverse academische (internationale) publicaties
Publicaties Download samenvatting (NL) | abstract (EN)
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, call Vragen naar verschillen

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit

Financiering € 600.000
Projectleiding Mw dr. A.A. M’Charek (Universiteit van Amsterdam) en mw prof.dr. W.H.M. Jansen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Aio’s Mw M. Naezer, mw W.J.P. Krebbekx
Looptijd September 2012 – september 2016
Doelstelling Inzicht krijgen in de wijze waarop verschillende diversiteitsaspecten een rol spelen bij de seksuele ontwikkeling
Producten Internationale publicaties en één of meer dissertaties
Publicaties Abstract Seksualiteit en Diversiteit in de maak (NL) Abstract Sexualities and Diversities in the Making (EN)
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2009-2013, call Diversiteit

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Bijzondere leerstoel Seksuele ontwikkeling, diversiteit en gezondheid

Opdrachtgever Henny Verhagen Stichting
Financiering € 168.000 van FWOS (cofinanciering met Rutgers)
Hoogleraar Mw prof.dr. I. Vanwesenbeeck (UU en Rutgers)
Looptijd Februari 2016 – februari 2021 (vervolg 2011-2015)
Toelichting  Zie voor meer informatie Leerstoel.
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018

N.B., voor een volledig overzicht van onze projecten kunt u ons Programma Wetenschapsbeleid raadplegen.