Lopend

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Beyond gender related medical care: the influence of policies, practices and contextual factors on transgender adolescents’ mental health and wellbeing

Financiering € 59.748
Projectleiding Mw dr. A. Burgwal MA (Amsterdam UMC)
Looptijd April 2024 – juli 2025
Doelstelling

Dit is het eerste onderzoek waarin de psychometrische eigenschappen van de TYPES-NL vragenlijst worden onderzocht. Door dit project wordt inzicht verkregen in de verschillende ervaringen van transgender adolescenten met steun, beleid en andere contextuele factoren. Bovendien zullen de resultaten van dit project identificeren welke factoren van invloed kunnen zijn op de mentale gezondheid van transgender adolescenten. Dit is belangrijk voor hulpverleners die werken met transgender adolescenten en voor toekomstige richtlijnen voor deze populatie.

Producten

Wetenschappelijke publicatie en diverse voordrachten.

Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, ronde midden geldstroom 2023

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

The Buzz on Birds and Bees: public responses on school-based education and media representation on sexual education in the Netherlands

Financiering € 59.886
Projectleiding Mw dr. M. Noorman Msc (Universiteit Utrecht)
Looptijd Februari – september 2024
Doelstelling

Om de steun voor positieve en inclusieve seksuele voorlichting op scholen in Nederland te vergroten, heeft dit onderzoek tot doel om de huidige communicatiepatronen en trends met betrekking tot seksuele voorlichting te analyseren. Dit gebeurt door een uitgebreid corpus van online discours te evalueren, wat zal bijdragen aan een dieper inzicht in publieke reacties op sociale media en de representatie van seksuele voorlichting in kranten.

Producten

Dataset, twee stakeholder meetings en een online artikel.

Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, ronde midden geldstroom 2023

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

# Bring back Condoms(!)

Financiering € 60.000
Projectleiding Mw dr. H. Zimmermann (Maastricht University)
Looptijd April 2024 – maart 2025
Doelstelling

Met het #BringBackCondoms(!) project streven we ernaar een effectieve strategie te ontwikkelen om condoomgebruik te promoten op sociale media die direct geïmplementeerd kan worden door de geïdentificeerde stakeholders. Hiervoor analyseren we bestaande gedragsveranderingsstrategieën en huidige berichtgeving/campagnes en zullen we deze bestaande strategieën in co-creatie met jongeren tussen de 16-21 jaar verder ontwikkelen.

Producten

Rapport en factsheet.

Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, ronde midden geldstroom 2023

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Supporting SEKSO sex researchers network

Financiering € 5.000
Projectleiding Mw dr. M. Cense (Rutgers)
Looptijd September – oktober 2023
Doelstelling

Deels financieren van de bijeenkomst.

Producten

SEKSO bijeenkomst.

Samenvatting  
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, open access subsidie 2023

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

A life course perspective on the sexual development of young intersex people – open access publicatie

Financiering € 2.500
Projectleiding Mw dr. M. Cense (Rutgers)
Looptijd Juni – november 2023
Doelstelling

Schrijven van een artikel aansluitend bij eerder onderzoek.

Producten

Open access publicatie.

Samenvatting  
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, open access subsidie 2023

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Seksueel Consent en Diversiteit onder Jongeren van 16 tot 26 jaar in Nederland

Financiering € 5.000
Projectleiding Mw dr. M.A. van Stam (Radboud Universiteit)
Looptijd Januari – december 2023
Doelstelling

Uitwerken van een cross-sectioneel vragenlijst onderzoek.

Producten

Eén tot drie wetenschappelijke open access publicaties.

Samenvatting  
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, kleine geldstroom 2023

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Vaste tradities en frisse winden: de aanpak van toxisch mannelijk gedrag op studentenverenigingen

Financiering € 60.000
Projectleiding Mw dr. M. Cense (Rutgers)
Looptijd Februari 2023 – juli 2024
Doelstelling

Dit project bestudeert normen rond seksualiteit binnen Nederlandse studentenverenigingen en interventies die erop gericht zijn schadelijke of toxische normen en gedrag aan te pakken. Het onderzoek heeft tot doel meer te weten te komen over hoe mannelijkheidsnormen en seksualiteit beleefd worden door mannelijke leden van studentencorpora. Het doel is eveneens om inzicht te bieden in werkzame elementen en randvoorwaarden voor initiatieven die erop zijn gericht de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de jonge mannen zelf, en van cisgender vrouwen en LHBTQI+ personen te bevorderen.

Producten
 • Een kort onderzoeksrapport met daarbij een factsheet met aanbevelingen voor nieuwe interventies,
 • Een presentatie op een openbare bijeenkomst met een passend thema
 • Een wetenschappelijke publicatie aangeboden bij een peer-reviewed tijdschrift
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, ronde midden geldstroom 2022

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Investigating age-appropriate methodologies for the sexual development of children

Financiering € 60.000
Projectleiding Mw T. Beek (Rutgers)
Looptijd Mei 2023 – oktober 2024
Doelstelling

Het in kaart brengen, herzien, ontwikkelen en testen van leeftijdsgeschikte en ethische methoden van onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van jongere kinderen (leeftijd 4-10 jaar).

Producten Een rapport met bestaande methoden en instrumenten voor het bestuderen van seksuele en relationele ontwikkeling bij kinderen. Indien methoden momenteel niet beschikbaar of verouderd zijn, zullen we deze herzien of nieuw materiaal ontwikkelen in samenwerking met interdisciplinaire onderzoeksexperts. Ook de belangrijkste overwegingen voor het bestuderen van seksuele en relatieontwikkeling bij kinderen worden beschreven.
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, ronde midden geldstroom 2022

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Examining LGBTQ+ Youth of Color in the Netherlands: An Intersectional Approach

Financiering € 419.630
Projectleiding Mw prof.dr. S. Does (VU)
Looptijd September 2022 – september 2026
Doelstelling

Dit project gaat LHBTQ+ jongeren van kleur in Nederland op drie manieren bestuderen. Ten eerste willen we meer inzicht krijgen in ervaringen van racisme en etnische discriminatie waarmee LHBTQ+ jongeren te maken krijgen binnen de Nederlandse LHBTQ+ gemeenschap, en de samenleving in het algemeen. Ten tweede zullen we kijken naar online en offline gemeenschappen die ruimte bieden aan LHBTQ+ jongeren van kleur in Nederland, en een beeld schetsen op hoe deze gemeenschappen positieve rolmodellen, gemeenschapszin, vreugde en empowerment kunnen bieden. Tot slot gaan wij in kaart brengen hoe de ervaringen van LHBTQ+ jongeren van kleur onzichtbaar zijn of onvoldoende worden meegenomen in het ontwerp van interventies, (geestelijke) gezondheidszorg en beleidsmaatregelen in Nederland.

Producten
 • Presentaties tijdens (inter)nationale congressen en symposia.
 • Minimaal drie wetenschappelijke publicaties zijn aangeboden aan peer-reviewed tijdschriften.
 • Een populair wetenschappelijk online artikel voor het brede publiek wat bijvoorbeeld gepubliceerd kan worden in Sociale Vraagstukken, de KIS-website, One World, Trouw, en andere kranten.
 • Een informatieve video met de onderzoeksresultaten. In te zetten voor en door bijvoorbeeld landelijke en lokale beleidsmakers. De video wordt tevens gedeeld op (grote) sociale media en websites van kennisorganisaties als KIS.
 • In jaar 4 van het project wordt een landelijk slotsymposium georganiseerd voor een breed publiek, in combinatie met een nationaal Pride-evenement om de impact te vergroten. Interactiviteit is uitgangspunt, waarmee ter plekke implementatie strategieën zullen worden geformuleerd.
 • Er zag gestart zijn met een community-netwerk van deelnemers die na dit onderzoeksproject actief betrokken zullen blijven.
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, grote geldstroom 2022

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Understanding the sexuality of adolescents with a low socioeconomic position: an exploration of protective factors at the individual, interpersonal and community level

Financiering € 332.001
Projectleiding Mw dr. K. Massar (Universiteit Maastricht)
Looptijd September 2022 – september 2026
Doelstelling

Een diepgaand inzicht verwerven in de processen die ten grondslag liggen aan -en de invloeden op- de psychosociale seksuele gezondheid, welzijn en ontwikkeling van Nederlandse VMBO leerlingen, waaronder seksueel gedrag, seksuele geaardheid, seksuele identiteitsvorming en intieme relaties.

Producten
 • Wetenschappelijke artikelen, te publiceren in internationale, peer-reviewed tijdschriften.
 • Populair wetenschappelijke artikelen gericht op de praktijk. Bv Tijdschrift voor Seksuologie, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, Tijdschrift voor Pedagogiek.
 • Proefschrift.
 • Sociale media berichten over de voortgang van het onderzoek bijv. via tiktok- en/of Instagram-account berichten gericht op (en in samenwerking met) jongeren. Auteurs zijn zowel onderzoekers als peer-onderzoekers.
 • Factsheets/persberichten voor docenten, of voor gebruik op websites als bijv. Sense.nl of Quest.nl.
 • Presentaties op nationale & internationale congressen.
 • Organisatie eindsymposium om bevindingen te presenteren gericht op de praktijk.
 • Uitvoering van een aantal gastlessen over liefde & seks
 • Interactieve ’talkshow’-sessies georganiseerd door de peer-onderzoekers om projectresultaten te presenteren aan leerlingen (streaming naar social media kanalen).
 • Persberichten over (deel)resultaten naar social media & reguliere media (o.a. Jeugdjournaal en Kidsweek.
 • Infographic en/of factsheets voor [CSE] docenten met samenvattingen van resultaten & tips voor les plannen.
 • Berichten voor VO-Raad & LAKS over belangrijkste resultaten.
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, grote geldstroom 2022

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

A Long-term Follow-up of Autistic Transgender Children and Adolescents into Young Adulthood: a Mixed-Methods Study on gender identity Deveplopment, and Health Care Experiences

Financiering € 48.948
Projectleiding Mw A.I.R. van der Miesen (VUmc)
Looptijd Mei 2020 – mei 2022
Doelstelling

Meerdere onderzoeken hebben een significante over-representatie van autisme bij transgenderkinderen en -adolescenten gevonden. Dit project heeft daarom als doel de langetermijnuitkomsten te onderzoeken van autistische transgenderkinderen en -adolescenten die eerder werden gezien in een gespecialiseerd gendercentrum en die nu volwassen zijn. Met de gevonden informatie over de genderidentiteitsontwikkeling, psychische gezondheid en ervaringen met genderzorg kan deze zorg verbeterd worden voor de autistische jongeren die zich wereldwijd melden bij de gendercentra.

Producten Peerriviewed open acces artikel, Information and Support Guide, en diverse voordrachten
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, ronde midden geldstroom 2020

N.B., voor een volledig overzicht van onze projecten kunt u ons Programma Wetenschapsbeleid raadplegen.