Lopend

Projecten > Lopend

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

LGBTQIA-youth in out-of-home care

Financiering € 46.891
Projectleiding Mw M. López López PhD (Universiteit Groningen)
Looptijd Oktober 2017 – maart 2019
Doelstelling

Het Audre project onderzoekt de ervaringen en behoeftes van LHBT jeugdigen die opgroeien in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële groep. Daarnaast bestudeert het de attitudes, normen, waarden en sensitiviteit van pleegouders en groepsleiders ten aanzien van de seksuele oriëntatie en genderidentiteit van LHBT jeugdigen.

Producten Onderzoeksrapport
Publicaties Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2017

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Sexual integrity in a sports environment

Financiering € 27.000
Projectleiding Mw E. Van der Steeg Msc (Universiteit Utrecht)
Looptijd Januari 2018 – februari 2019
Doelstelling

Seksuele grensoverschrijding met betrekking tot kinderen is een groot maatschappelijk probleem. De sportomgeving is niet altijd een veilige plek voor kinderen. Het doel van deze studie is de constructie van een wetenschappelijk onderbouwde definitie van seksuele integriteit in de sportcontext (inclusief lichamelijke opvoeding) en het vaststellen van werkbare en betekenisvolle operationalisaties van dit concept.

Producten Onderzoeksrapport
Publicaties Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2017

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Explore your own sexual values: play Sexy Lexy

Financiering € 50.000
Projectleiding Mw E. Tromp Msc (Reframing Studio)
Looptijd Augustus 2017 – augustus 2018
Doelstelling

Sexy Lexy is een spel in app-vorm waarin jongeren met een LVB spelenderwijs de omgangsvorm en -normen van seksualiteit kunnen verkennen. Het onderzoek focust op de volgende vragen: helpt het spel jongeren zich open te stellen voor andere normen en waarden rond seks(ualiteit) en vinden jongeren het leuk om het spel te spelen.

Producten ‘Sexy Lexy’ app
Publicaties Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2017

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

A safe climate for LGBT students? The experienced benefits of Gay Straight Alliances in schools

Financiering € 49.545
Projectleiding Mw H. Felten (Movisie)
Looptijd Januari – december 2017
Doelstelling Inzicht verwerven in de mogelijke effecten van GSA’s voor LHBT jongeren. De nadruk ligt hierbij op VMBO leerlingen. De data wordt verzameld door middel van interviews met LHBT leerlingen op het VMBO en focusgroepen op VMBO’s met de actieve GSA leerlingen.
Producten Onderzoeksrapport en wetenschappelijk artikel
Publicaties Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, tweede ronde midden geldstroom 2016

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Tomboys and Pansies: Fathers’ and Mothers’ Gender Messages from a Cross -Cultural Perspective

Financiering € 48.000
Projectleiding Mw dr. Marleen G. Groeneveld en mw dr. Lotte D. van der Pol (Rijksuniversiteit Leiden)
Looptijd September 2016 – september 2018
Doelstelling

In deze studie wordt het verband onderzocht tussen boodschappen van ouders over gender (non-)conformiteit en de normen van kinderen over gender in verschillende culturen. Deze studie zal zich richten op jonge Nederlandse en Turkse gezinnen in Nederland, waarbij diverse onderzoeksvragen centraal staan Met deze studie hopen we inzicht te krijgen in gezinsprocessen die de houdingen ten opzichte van gender (non-)conformiteit van kinderen beïnvloeden, omdat tolerantie en acceptatie van anderen cruciaal zijn voor harmonieuze sociale interacties en relaties, vooral in een multiculturele samenleving als Nederland.

Producten (Open access) artikelen in internationale tijdschriften
Publicaties Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2016

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Leaving the normative highway: An exploration of the non-binary sexual and gender identity tracks

Financiering € 49.653
Projectleiding Dr. T.D. Steensma (Vrije Universiteit Medisch Centrum)
Looptijd September 2016 – september 2017
Doelstelling Weg van de normatieve snelweg: Een exploratie naar niet-binaire gender- en seksueliteitsontwikkeling – Een kwalitatieve biografische interviewstudie
Producten Open access publicatie in een internationaal tijdschrift
Publicaties  Download samenvatting NL | abstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, eerste ronde midden geldstroom 2016

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

How young people perceive and practice good sex

Financiering € 237.680
Projectleiding Mw prof.dr. E.A.van Zoonen (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Postdoc Mw S.R.J.M. van Bohemen
Looptijd September 2015 – september 2018
Doelstelling Goede seks – wat is dat? En wat verstaan jongeren daar eigenlijk onder? In het bijzonder richten de onderzoekers zich op etnische diversiteit in de definiëring van goede seks en seksualiteit. Voor het onderzoek zullen twee innovatieve methoden worden gebruikt. Allereerst doen de onderzoekers observaties tijdens zogenaamde ‘etnofeesten’, die door verschillende etnische groepen in Nederland worden georganiseerd. Daarnaast zullen jongeren ook worden uitgenodigd om zelf als correspondenten op te treden, die regelmatig via sociale media verslag uitbrengen en discussiëren over hun ideeën over goede seks. Zo stelt dit onderzoek de stem van jongeren centraal.
Producten Diverse academische (internationale) publicaties
Publicaties Download samenvatting (NL) | abstract (EN)
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018, call Vragen naar verschillen

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Diversiteit, ruimte en seksuele identiteit

Financiering € 600.000
Projectleiding Mw dr. A.A. M’Charek (Universiteit van Amsterdam) en mw prof.dr. W.H.M. Jansen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Aio’s Mw M. Naezer, mw W.J.P. Krebbekx
Looptijd September 2012 – september 2016
Doelstelling Inzicht krijgen in de wijze waarop verschillende diversiteitsaspecten een rol spelen bij de seksuele ontwikkeling
Producten Internationale publicaties en één of meer dissertaties
Publicaties Abstract Seksualiteit en Diversiteit in de maak (NL) Abstract Sexualities and Diversities in the Making (EN)
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2009-2013, call Diversiteit

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Bijzondere leerstoel Seksuele ontwikkeling, diversiteit en gezondheid

Opdrachtgever Henny Verhagen Stichting
Financiering € 168.000 van FWOS (cofinanciering met Rutgers)
Hoogleraar Mw prof.dr. I. Vanwesenbeeck (UU en Rutgers)
Looptijd Februari 2016 – februari 2021 (vervolg 2011-2015)
Toelichting  Zie voor meer informatie Leerstoel.
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018

N.B., voor een volledig overzicht van onze projecten kunt u ons Programma Wetenschapsbeleid raadplegen.