Regeling scholarships Summer Institute on Sexuality, Culture and Society

Het FWOS stelt in 2016 twee scholarships (voor de cursus inclusief huisvesting in Amsterdam) beschikbaar voor deelname aan het Summer Institute on Sexuality, Culture and Society van de Graduate School of Social Sciences aan de Universiteit van Amsterdam (10 juli – 5 augustus 2016).

De voorwaarden voor de scholarships zijn:

  • Bestemd voor MA en PhD studenten en onderzoekers verbonden aan NGO.
  • In Nederland woonachtig en studerend of werkend.
  • (Voorgenomen) onderzoek in Nederland.
  • Voor studenten deelname aan track 2.
  • Verblijf in Amsterdam tijdens de cursus is wenselijk.

Het FWOS hoopt door deze scholarships een stimulans te bieden aan onderzoek naar seksuele ontwikkeling van jongeren in Nederland dat mede gedragen  wordt door de visie van het fonds.  Ook hoopt ze zo een bijdrage te leveren aan de groei van een generatie van  (jonge) onderzoekers hier te lande en aan hun deskundigheidsbevordering.

Aanmelding en selectie

Aanmelding vindt plaats via het aanmeldingsformulier op de website van het Summer Institute. De selectie vindt plaats op grond van de criteria van het Summer Institute en door het bestuur van het FWOS. Aanmeldingen moeten daarom vóór 1 maart 2016 door het Summer Institute ontvangen zijn.