Subsidie voor open access publicaties

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur besproken om voortaan meer nadruk te leggen op het publiceren van open acces artikelen. Daarom wordt voortaan verzocht al in de aanvraag aan te geven welke extra kosten dit met zich meebrengt. Indien dit goed gemotiveerd is en mogelijk andere financiering onderzocht is, zal het FWOS hier extra aan bijdragen tot een maximum van € 2.500 euro (ex BTW).
Zie ook het Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023.