Actuele subsidieronde

Het FWOS stelt twee maal per jaar enkele subsidies van maximaal € 50.000 beschikbaar voor onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, alsook voor implementatie van onderzoeksresultaten op dit terrein. Projectideeën voor de eerste ronde van de midden geldstroom van 2019 moeten vóór 12 februari binnen zijn.

Aanvragers dienen een projectidee in van maximaal twee pagina’s, aangevuld met een summier cv. Op basis daarvan selecteert het FWOS indieners om op uitnodiging een onderzoeksvoorstel te schrijven van maximaal vijf pagina’s volgens een door het FWOS beschikbaar gesteld format. FWOS bestuursleden en  externe (binnen- en buitenlandse) deskundigen beoordelen deze voorstellen, waarna ze al of niet gehonoreerd worden. Op basis van de voor dat jaar beschikbare middelen en het aantal aanvragers en de beoordeling zal geprioriteerd worden.

De projecten dienen aan te sluiten bij de missie van het FWOS: inzicht in, en de verwerving en verspreiding van kennis over seksueel gedrag en seksuele beleving, seksueel-emotionele ontwikkelingstrajecten, gender- en seksuele identiteiten van kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 21 jaar. Het FWOS hecht hierbij grote waarde aan het actorperspectief en diversiteit wat betreft etniciteit, seksualiteit en gender. Het kan gaan om zowel de heteroseksuele als de LHBT ontwikkeling. De onderzoekssetting kan variëren van gezin tot school, van ‘straat’ tot jeugdinstelling.

Het FWOS geeft voorrang aan originele en innovatieve projecten. De vernieuwing kan zowel de onderzoeksgroep, het te onderzoeken thema, het onderzoeksdesign, als ook de implementatie- en disseminatiepraktijk betreffen. Omschreven moet zijn wat de te verwachten toegevoegde waarde is van het voorstel

Twee voorbeelden van onderwerpen waar momenteel nog weinig aandacht voor lijkt te zijn, zijn de seksuele ontwikkeling van het jongere kind en die van kinderen die nieuw in Nederland zijn zoals Midden en Oost Europese kinderen en vluchtelingenjeugd.

Het FWOS stelt interdisciplinaire samenwerking op prijs en moedigt onderzoekers uit verschillende disciplines – antropologie, psychologie, sociologie, pedagogie, geschiedenis, rechtswetenschap en andere – aan om  voorstellen in te dienen. Aanvragers dienen ingebed te zijn in een solide onderzoekssetting. Dat kan bijvoorbeeld een onderzoeksgroep aan een universiteit zijn, maar ook een ander onderzoeksinstituut, een gezondheidsinstelling of een samenwerkingsverband van experts. Het FWOS heeft een voorkeur voor projecten waarin niet alleen gevestigde onderzoekers werkzaam zijn, maar ook jong talent de ruimte krijgt.

Projectideeën dienen in het Engels te worden ingediend. In het projectidee gaat de aanvrager in maximaal twee pagina’s in op: doelstelling, onderzoeksvraag, de wetenschappelijke en/of maatschappelijke relevantie van het project, de onderzoeksopzet, de verwachte eindproducten en de mogelijkheden voor kennisoverdracht, -verspreiding en implementatie. Daarnaast geven de aanvragers een globale indicatie van de salaris- en de onkosten.

  • Aanvragers mailen hun projectidee aan het FWOS bestuur via secretariaat@fwos.nl.
  • Zij ontvangen uiterlijk op 26 maart 2019 bericht of zij worden uitgenodigd een definitief voorstel in te sturen. Het bestuur kan in de uitnodiging suggesties doen betreffende de uitwerking. Genodigden krijgen hier een maand de tijd voor.
  • Ze ontvangen uiterlijk op 8 juli 2019 de uitslag.
  • Aanvragers van wie het voorstel is goedgekeurd ontvangen bij de toekenning de voorwaarden die ondertekend geretourneerd dienen te worden. Financiering verloopt via de 50 40 10 procent regeling.
  • Tenzij er dwingende reden zijn tot uitstel, moeten de gehonoreerde projecten uiterlijk per 1 september 2019 aanvangen.