Actuele subsidieronde

Subsidies > Actuele subsidieronde

Het FWOS stelt twee maal per jaar enkele subsidies van maximaal € 50.000 beschikbaar voor onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van jongeren, alsook voor implementatie van onderzoeksresultaten op dit terrein. Projectideeën voor de tweede ronde van de midden geldstroom van 2018 moeten vóór 3 september binnen zijn.

Aanvragers dienen een projectidee in van maximaal twee pagina’s (eventueel aangevuld met een summier cv). Op basis daarvan selecteert het FWOS indieners om op uitnodiging een onderzoeksvoorstel te schrijven van maximaal vijf pagina’s. FWOS bestuursleden en  externe (binnen- en buitenlandse) deskundigen beoordelen deze voorstellen, waarna ze al of niet gehonoreerd worden. Afhankelijk van beschikbare middelen en het aantal aanvragen kan toekenning gebaseerd zijn op prioritering.

De projecten dienen aan te sluiten bij de missie van het FWOS: het bevorderen van de seksueel-emotionele gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland. Het FWOS hecht hierbij grote waarde aan het actorperspectief en diversiteit wat betreft etniciteit, seksualiteit en gender. Het kan gaan om zowel de heteroseksuele als de LHBT ontwikkeling. De onderzoekssetting kan variëren van gezin tot school, van ‘straat’ tot jeugdinstelling.

Het FWOS geeft voorrang aan originele en innovatieve projecten. De vernieuwing kan zowel de onderzoeksgroep, het te onderzoeken thema, het onderzoeksdesign, als ook de implementatie- en disseminatiepraktijk betreffen. 

Twee voorbeelden van onderwerpen waar momenteel nog weinig aandacht voor lijkt te zijn, zijn de seksuele ontwikkeling van het jongere kind en die van kinderen die nieuw in Nederland zijn zoals Poolse kinderen en vluchtelingenjeugd.

Het FWOS stelt interdisciplinaire samenwerking op prijs en moedigt onderzoekers uit verschillende disciplines – antropologie, psychologie, sociologie, pedagogie, geschiedenis, rechtswetenschap en andere – aan om  voorstellen in te dienen. Aanvragers dienen ingebed te zijn in een solide onderzoekssetting. Dat kan bijvoorbeeld een onderzoeksgroep aan een universiteit zijn, maar ook een onderzoeksinstituut, een gezondheidsinstelling of een samenwerkingsverband van experts. Het FWOS heeft een voorkeur voor projecten waarin niet alleen gevestigde onderzoekers werkzaam zijn, maar jong talent de ruimte krijgt.

Projectideeën dienen in het Engels te worden ingediend. In het projectidee gaat de aanvrager in maximaal twee pagina’s in op: doelstelling, onderzoeksvraag, de wetenschappelijke en/of maatschappelijke relevantie van het project, de onderzoeksopzet, de verwachte eindproducten en de mogelijkheden voor kennisoverdracht, -verspreiding en implementatie. Daarnaast geven de aanvragers een globale indicatie van de salaris- en de onkosten.

  • Aanvragers mailen hun projectidee aan het FWOS bestuur via secretariaat@fwos.nl.
  • Zij ontvangen uiterlijk op 25 september 2018 bericht of zij worden uitgenodigd een definitief voorstel in te sturen. Het bestuur kan in de uitnodiging suggesties doen betreffende de uitwerking. Genodigden krijgen hier een maand de tijd voor.
  • Ze ontvangen uiterlijk op 17 december 2018 de uitslag.
  • Aanvragers van wie het voorstel is goedgekeurd ontvangen bij de toekenning de voorwaarden die ondertekend geretourneerd dienen te worden.
  • Tenzij er dwingende reden zijn tot uitstel, moeten de gehonoreerde projecten uiterlijk per 1 januari 2019 aanvangen.