Actuele subsidierondes

Het FWOS stelt twee maal per jaar enkele subsidies van maximaal € 60.000 beschikbaar voor onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, alsook voor implementatie van onderzoeksresultaten op dit terrein.

Algemene voorwaarden subsidies

Aanvragers dienen een projectidee in van maximaal twee pagina’s, aangevuld met een summier cv. Op basis daarvan selecteert het FWOS indieners om op uitnodiging een onderzoeksvoorstel te schrijven van maximaal vijf pagina’s volgens een door het FWOS beschikbaar gesteld format. FWOS bestuursleden en  externe (binnen- en buitenlandse) deskundigen beoordelen deze voorstellen, waarna ze al of niet gehonoreerd worden. Op basis van de voor dat jaar beschikbare middelen en het aantal aanvragers en de beoordeling zal geprioriteerd worden.

De projecten dienen aan te sluiten bij de missie van het FWOS: inzicht in, en de verwerving en verspreiding van kennis over seksueel gedrag en seksuele beleving, seksueel-emotionele ontwikkelingstrajecten, gender- en seksuele identiteiten van kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 21 jaar. Het FWOS hecht hierbij grote waarde aan het actorperspectief en diversiteit wat betreft etniciteit, seksualiteit en gender. Het kan gaan om zowel de heteroseksuele als de LHBT ontwikkeling. De onderzoekssetting kan variëren van gezin tot school, van ‘straat’ tot jeugdinstelling.

Het FWOS geeft voorrang aan originele en innovatieve projecten. De vernieuwing kan zowel de onderzoeksgroep, het te onderzoeken thema, het onderzoeksdesign, als ook de implementatie- en disseminatiepraktijk betreffen. Omschreven moet zijn wat de te verwachten toegevoegde waarde is van het voorstel.

Het FWOS stelt interdisciplinaire samenwerking op prijs en moedigt onderzoekers uit verschillende disciplines – antropologie, psychologie, sociologie, pedagogie, geschiedenis, rechtswetenschap en andere – aan om  voorstellen in te dienen. Aanvragers dienen ingebed te zijn in een solide onderzoekssetting. Dat kan bijvoorbeeld een onderzoeksgroep aan een universiteit zijn, maar ook een ander onderzoeksinstituut, een gezondheidsinstelling of een samenwerkingsverband van experts. Het FWOS heeft een voorkeur voor projecten waarin niet alleen gevestigde onderzoekers werkzaam zijn, maar ook jong talent de ruimte krijgt.

Projectideeën dienen in het Engels te worden ingediend. In het projectidee gaat de aanvrager in maximaal twee pagina’s in op: doelstelling, onderzoeksvraag, de wetenschappelijke en/of maatschappelijke relevantie van het project, de onderzoeksopzet, de verwachte eindproducten en de mogelijkheden voor kennisoverdracht, -verspreiding en implementatie. Daarnaast geven de aanvragers een globale indicatie van de salaris- en de onkosten.

U kunt uw projectidee insturen per mail: secretariaat@fwos.nl.

Financiering verloopt via de 50 40 10 procent regeling.