Beurzen

Beurzen deelname summer course Nederlandse universiteiten; thema seksualiteit/seksuele ontwikkeling kinderen en jongeren/onderzoek seksuologie-jeugd.

Het FWOS is een Nederlands fonds en stelt in 2023 twee beurzen beschikbaar van maximaal €3.000. Dat bedrag is bestemd voor inschrijfgeld en eventueel huisvesting. Feitelijke toekenning hiervan, aan een student die aan de criteria voldoet, vindt plaats na toelating door de betreffende onderwijsinstelling. De beurs wordt verstrekt aan de universiteit, die de cursus verzorgt. Bij meer dan twee aanvragen die aan de criteria voldoen beslist het FWOS.

Voorwaarden:

 • Aanvragers moeten fulltime in Nederland wonen, maar hoeven niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.
 • Aanvragers dienen bezig zijn te promoveren, een mastersprogramma te volgen of verbonden te zijn (als onderzoeker) aan een op research gerichte NGO.
 • Het programma van de betreffende summer course dient aantoonbaar substantieel aandacht te besteden aan de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.
 • De aanvrager dient betrokken te zijn bij een onderzoeksproject (proefschrift of mastersthesis) dat het onderwerp van de menselijke seksuele ontwikkeling behandelt.
 • Aanvragers moeten aangeven waarom zij menen dat de cursus hun kwaliteit als onderzoeker (op het gebied van seksuele ontwikkeling) ten goede komt, bijv. door de volgende vragen te beantwoorden:
  1. Hoe komt het onderwerp seksuele ontwikkeling van jeugd voor in uw werk?
  2. Wat is het verband tussen seksuele ontwikkeling van jeugd en de primaire focus of uw onderzoek?
  3. Welk onderdeel van de summer course zal bijdragen tot een verbetering van uw onderzoek/vorming?

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden. U kunt een aanvraag indienen vóór 1 maart 2023.

Stuur uw aanvraag aan secretariaat@fwos.nl. U ontvangt uiterlijk 15 maart bericht.

Scholarships participation summer courses in the field of child and sexuality / sexual development children / research in sexology youth at Dutch universities

In 2023 the FWOS will administer two scholarships of €3.000 each to provide for tuition and, if necessary, housing. The student applies for a scholarship. The application will be granted only after an eligible student is admitted to the course. In case of more than two eligible applicants the FWOS decides who will be granted. After the scholarship has been granted, the money will be transferred to the University organizing the course.

Criteria:

 • Applicants need to be Dutch nationals OR be full-time residents in the Netherlands.
 • Applicants need to be currently registered in a PhD degree or master’s program or associated (as a researcher) with an NGO.
 • The program of the course needs demonstrable  pay enough attention to the sexual development of youth.
 • Applicants need to be working on a research project (e.g. dissertation or MA thesis) that addresses the topic of human sexual development.
 • Applicants must indicate why the course will enhance their qualities as a researcher (in the field of sexual development) by, for instance, answering the following questions:
  1. How are you addressing the topic of youth sexual development in your work?
  2. What are the interconnections between youth sexual development and the primary focus of your thesis research?
  3. What part of the summer course do you expect to be useful for your research/ development?

You can download the application form here. You can apply up to 1 March 2023.

Send your application to secretariaat@fwos.nl. You will receive a reaction on 15 March by the latest.