Geldstromen

Het FWOS heeft drie subsidie- of geldstromen: klein, midden en groot. Zie ook Voor wie.

Kleine geldstroom (doorlopend)

De Kleine geldstroom is doorlopend, in die zin dat het FWOS jaarlijks maximaal € 20.000 beschikbaar heeft (op is op) voor kleine subsidieaanvragen van € 500 tot € 5.000 voor bijvoorbeeld cofinanciering van publicaties, seminars, voorlichtingsmateriaal, enzovoort. Aanvragen zijn niet aan een datum gebonden. Ze dienen aan te sluiten bij de missie van het FWOS, het faciliteren en bekend maken van wetenschappelijk onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een aanvraag dient reële informatie te bevatten over cofinanciering. Het bestuur besluit na intern overleg over subsidieverzoeken. Aanvragen moeten worden ingediend via secretariaat@fwos.nl.

Midden geldstroom (twee rondes per jaar)

In het kader van de midden geldstroom stelt het FWOS twee maal per jaar enkele subsidies van maximaal € 60.000 beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en/of implementatie/disseminatie projecten. Het FWOS hanteert criteria en procedures voor aanvragen in het kader van deze geldstroom, die onder Actuele subsidieronde worden toegelicht. Bestuursbesluiten over aanvragen zijn mede gebaseerd op externe reviews.

Grote geldstroom (onregelmatig)

Het FWOS heeft in de afgelopen tien jaar enkele grote calls met onder andere ZonMw en NWO uit doen gaan, evenals enkele eigen onderzoek-calls. De gezamenlijke calls zijn afgerond en hebben geresulteerd in een vijftal dissertaties. In projecten die uit de eigen calls zijn voortgekomen zijn twee aio’s en een postdoc werkzaam geweest. De eigen calls zijn mede voortgekomen uit een opdracht tot vier  ‘state of the art’ literatuurrapporten in 2011. Het project met de aio’s viel nog onder het Programma Wetenschapsbeleid 2009-2013 en nadert zijn voltooiing. Het postdoc-project kwam voort uit het Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018.  In het rapport staan procedures gedetailleerd omschreven. Voor nadere informatie zie Afgeronde projecten.