Leerstoel

Bijzondere leerstoel Seksuele ontwikkeling, diversiteit en gezondheid.

Sinds 2011 is het FWOS medefinancier van de Bijzondere leerstoel Seksuele ontwikkeling, diversiteit en gezondheid bij Algemene Sociale  Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, binnen het programma Youth in a changing cultural context. De leerstoel is ingesteld vanwege de Hennie Verhagen Stichting. Gedurende de eerste termijn van de aanstelling trad de GGZ Eindhoven op als cofinancier; in de tweede termijn (2016-2021) is die rol overgenomen door Rutgers. Kenniscentrum Seksualiteit.

De leerstoel wordt bekleed door prof.dr. Ine Vanwesenbeeck. Vanwesenbeeck combineert haar hoogleraarschap  met een functie als Senior adviseur bij Rutgers. Gedurende haar academische loopbaan heeft Vanwesenbeeck zich gespecialiseerd op het terrein van gender en seksualiteit, met  speciale aandacht voor jongeren en seksuele vorming, seksuele diversiteit, sexual politics en commerciële seks.

Tijdens  de eerste termijn van de leerstoel heeft Vanwesenbeeck, samen met collega’s, een  bachelorcursus ‘Jongeren en seksualiteit’ ontwikkeld die sinds 2013  jaarlijks wordt gegeven aan de Universiteit van Utrecht en openstaat voor studenten uit alle studierichtingen. Daarnaast heeft ze het onderzoeksproject Microdynamics of gendered (hetero)sexuality geëntameerd binnen de onderzoeksgroep Child and adolescent studies (CAS). Vanwesenbeeck geeft met regelmaat lezingen in binnen- en  buitenland en ze publiceert ze veelvuldig Engels- en Nederlandstalige artikelen en hoofdstukken in peer-reviewed tijdschriften, boeken en  vakpublicaties. Haar oratie is getiteld Diverse verlangens. Seksuele ontwikkeling onder moderne dubbele moraal.

In 2022 liep de tweede termijn van het hoogleraarschap van prof. Ine van Wesenbeeck af en ging zij met emiraat.  Haar deels door het FWOS gefinancierde onderzoeksactiviteiten hebben geleid tot een groot aantal nationale en internationale publicaties, die aan de basis liggen van veel programma’s van Rutgers en andere organisaties op vlak van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Het FWOS is verguld met deze kennisinjectie. Hier staat haar afscheidsrede en wordt tevens verwezen naar enkele belangrijke recente artikelen van auteurs die hadden zullen spreken bij haar afscheid, dat helaas vanwege Corona geen doorgang kon vinden.