Voor wie

Subsidies > Voor wie

Aanvragers dienen over het algemeen ingebed te zijn in een solide (onderzoeks)setting, maar wat de kleine geldstroom betreft worden minder stringente voorwaarden gehanteerd. Wie een beroep wil doen op die geldstroom kan vooraf via secretariaat@fwos.nl informeren of een aanvraag kans van slagen heeft. Het FWOS financiert via kleine- en midden geldstroom (zie hieronder) geen onderzoek ten behoeve van mastertheses, of begeleiding van PhD’s, master- en bachelorstudenten.

Voor de midden geldstroom geldt een solide setting als voorwaarde. Dat kan een onderzoeksgroep aan een universiteit zijn, maar ook een onderzoeksinstituut, een gezondheidsinstelling of een samenwerkingsverband of consortium van experts. Het FWOS heeft echter een voorkeur voor projecten waarin niet alleen gevestigde onderzoekers werkzaam zijn, maar jong talent de ruimte krijgt.

De grote geldstroom wordt aangewend voor calls en betreft gewoonlijk een promotie- of een postdoc onderzoek. Het FWOS zelf selecteert daarvoor meerdere onderzoekers en verzoekt hen een voorstel in te dienen met betrekking tot een onderwerp waarvoor het bestuur zelf in ruime trekken de contouren heeft vastgesteld in het kader van missie en doelstellingen van het fonds. Aan uit te nodigen onderzoekers worden dezelfde voorwaarden gesteld als bij de midden geldstroom. De procedure wordt gedetailleerd beschreven in het Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018.