Voor wie

Aanvragers dienen over het algemeen ingebed te zijn in een solide (onderzoeks)setting. Voor de kleine geldstroom hanteert het FWOS minder stringente voorwaarden. Wie een beroep wil doen op die geldstroom kan vooraf via  secretariaat@fwos.nl informeren of een aanvraag kans van slagen heeft. Het FWOS financiert via kleine- en midden geldstroom (zie hieronder) geen onderzoek ten behoeve van mastertheses, of begeleiding van PhD’s, master- en bachelorstudenten.

Voor de midden geldstroom geldt een solide setting als voorwaarde. Dat kan een onderzoeksgroep aan een universiteit zijn, maar ook een onderzoeksinstituut, een gezondheidsinstelling, een samenwerkingsverband of consortium van experts. Het FWOS heeft een voorkeur voor projecten waarin niet alleen gevestigde onderzoekers werkzaam zijn, maar ook jong talent de ruimte krijgt. Het FWOS hecht er waarde aan dat indien er gebruik wordt gemaakt van jongeren als onderzoekers (peer researchers), zij tenminste het minimum (jeugd)loon betaald krijgen.

De grote geldstroom wordt aangewend voor calls en betreft gewoonlijk een promotie- of een postdoc onderzoek. Het FWOS zelf selecteert daarvoor meerdere onderzoekers en verzoekt hen een voorstel in te dienen met betrekking tot een onderwerp waarvoor het bestuur de contouren globaal heeft vastgesteld. Aan uit te nodigen onderzoekers worden dezelfde voorwaarden gesteld als bij de midden geldstroom. De procedure wordt gedetailleerd beschreven in het Programma Wetenschapsbeleid 2014-2018.