Symposium ‘Diversiteit in onderzoek en beleid rondom de seksuele ontwikkeling van jongeren’

Op maandag 8 juni 2015 vond het FWOS symposium plaats over het concept diversiteit in onderzoek en beleid rondom de seksuele ontwikkeling van jongeren.

Doelen van dit symposium waren:
Ontmoeting creëren tussen onderzoekers die zich bezighouden met etnische diversiteit in onderzoek naar jongeren en seksualiteit.
Het brede spectrum zichtbaar maken aan benaderingen, visies en overwegingen in dit vakgebied. Verschillende disciplines en invalshoeken komen aan bod. Benoem je wel of niet diverse groepen, en zo ja hoe benoem je groepen zonder te stigmatiseren?
Methodologische handvatten aanreiken om diverse groepen in onderzoek te betrekken.
Reflectie stimuleren over het snijvlak van beleid, praktijk en wetenschap. Hoe om te gaan met het spanningsveld dat zich mee kan brengen als het gaat om diversiteit?

Plenaire sprekers waren:
Amade M’Charek
, prof.dr. Anthropologie of Science aan de Universiteit van Amsterdam.
Marianne Cense, senior onderzoeker en interventie-ontwikkelaar bij Rutgers WPF .
Marjolijn Distelbrink, senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker instituut.
Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, is voorzitter van de middag.

Er waren ongeveer 30 deelnemers aanwezig. Het verslag van het symposium vindt u hier.

Op de website van het Kennisplatform Integratie & Samenleving is een artikel over het symposium geplaatst, u vindt dit hier.