Wetenschappelijke en vakpublicaties

2020

Project Muse (2020) The journal of individual psychology
Janssen, D.F.

Exploring effectiveness of psychotherapy options for sexually abused children and adolescents (2020) Children and youth services review
Tichelaar, H.K., Dekovic, M., Endendijk, J.J.
Link naar artikel

Sex is not just about ovaries (2020) International Journal of Environmental Research and Public Health
Cense, M., de Grauw, S., Vermeulen, M.
Link naar artikel

Puer barbatus: Precocious Puberty in Early Modern Medicine (2020) Journal of the history of medicine and allied sciences
Janssen, D.F.
Link naar artikel

A Dutch perspective on sexual integrity in sport contexts: definition and meaning for practice (2020) Physical Education and Sport Pedagogy
Van der Steeg, E., Schipper-van Veldhoven, N., Cense, M., Bellemans, T., De Martelaer, K.
Link naar abstract

Toward Sex Consciousness: Adler’s Gender Roles. Part I: From Sexualrolle to Geschlechtsrolle (2020) Journal of Individual Psychology 76(3), 258-272. doi: 10.1353/jip.2020.0028
Janssen, D.F.
U kunt de auteur mailen voor het artikel: diederikjanssen@gmail.com

Toward Sex Consciousness: Adler’s Gender Roles. Part II: Researching Gender Idealization/Identification (2020) Journal of Individual Psychology 76(4)
Janssen, D.F.
U kunt de auteur mailen voor het artikel: diederikjanssen@gmail.com

Puer barbatus: Precocious Puberty in Early Modern Medicine (2020) Journal of the History of Medicine and Allied Sciences
Janssen, D.F.
U kunt de auteur mailen voor het artikel: diederikjanssen@gmail.com

Feest en seks- op gepaste afstand (2020) Sociale Vraagstukken
Van Bohemen, S.
Link naar artikel

The sex playlist: How race and ethnicity mediate musically ‘composed’ sexual self-formation (2020) Boekhoofdstuk in Popular Music, Technology, and the Changing Media Ecosystem (pp. 115-128). Palgrave Macmillanx
Van Bohemen, S., Schaap, J., Berkers, P.
Link naar artikel

Techno’s sexual counter-space: Ecstasy and electronics as technologies of white sex (2020) Cultural Sociology, 14(1): 42-60
Van Bohemen, S., Roeling, A.
Link naar artikel

logo-fwos-cutout-15x18

2019

Sexting vanuit het perspectief van jongeren: lessen voor de professionele praktijk (2019) Tijdschrift voor Orthopedagogiek
Krebbekx, W., Naezer, M.
Link naar artikel

Seksuele integriteit in sport- en
beweegcontexten
(2019), Lichamelijke Opvoeding Magazine
E. van der Steeg
Link naar artikel

“Gewoon het taboe eraf halen” wat leerlingen willen van seksuele vorming (2019), Rutgers
M. Cense
Link naar artikel

Kränkung und Erkrankung: Sexual Trauma before 1895 (2019), Medical History, Vol. 63 Issue 4
D. Janssen
Link naar artikel

Integer omgaan met seksualiteit, lichamelijkheid en privacy in de sport (2019), Sportgericht 4:7-11
Van der Steeg, E., Schipper-van Veldhoven, N., Cense, M., Bellemans, T. & De Martelaer, K.
Link naar artikel

logo-fwos-cutout-15x18

 2018

Watching six-packs, chilling together, spreading rumours: enacting heteronormativity through secondary school friendships and teaching practices (2018), Gender and Education
Willemijn Krebbekx
Link naar artikel

What else can sex education do? Logics and effects in classroom practices (2018), Sexualities
Willemijn Krebbekx
Link naar artikel

Sexy adventures. An ethnography of youth, sexuality and social media (2018), PhD thesis, Radboud Universiteit
Marijke Naezer
Link naar artikel

Making Sex, Moving Difference: an Ethnography of Sexuality and Diversity in Dutch Schools (2018), PhD thesis, Universiteit van Amsterdam
Willemijn Krebbekx
Link naar artikel

Music as a resource for the sexual self: An exploration of how young people in the Netherlands use music for good sex (2018)
Samira van Bohemen, Luna den Hertog, Liesbet van Zoonen
Link naar artikel

logo-fwos-cutout-15x18

2017

Music Voice: Het sociale leven een stem geven (2017) Sociologie Magazine, 25(4), 24-25
van Bohemen, S. & den Hertog, L.
Link naar artikel

A Scale for the Assessment of Sexual Standards among Youth: Psychometric properties (2017), Archives of Sexual Behavior
Emmerink, P.M.J., van den Eijnden, R.J.J.M., ter Bogt, T.F.M., & Vanwesenbeeck, I.
Link naar artikel

The impact of personal gender-typicality and partner gender-traditionality on taking sexual initiative: investigating a social tuning hypothesis (2017), Frontiers in Psychology
Emmerink, P.M.J., van den Eijnden, R.J.J.M., ter Bogt, T.F.M., & Vanwesenbeeck, I.
Link naar artikel

From risky behaviour to sexy adventures: reconceptualising young people’s online sexual activities (2017), Culture, Health and Sexuality
Marijke Naezer
Link naar artikel

Empowerment through sex education? Rethinking paradoxical policies (2017), Sex Education
Marijke Naezer
Link naar artikel

Ethnicizing Sexuality. An analysis of research practices in the Netherlands (2017), Ethnic and Racial Studies
Willemijn Krebbekx, Rachel Spronk & Amade M’charek
Link naar artikel

Book review. A.A. Hasinoff, Sexting Panic. Rethinking Criminalization, Privacy and Consent (2017), Sexualities
Willemijn Krebbekx
Link naar artikel

Sexting voorstellen als louter problematisch is jammer Sociale Vraagstukken (2017), www.socialevraagstukken.nl
Willemijn Krebbekx
Link naar artikel

logo-fwos-cutout-15x18

2016

Meisjes zijn niet alleen maar slachtoffer van sexting (2016), Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
Willemijn Krebbekx
Link naar artikel

Wat weten we eigenlijk van sexting? (2016), Kennislink
Willemijn Krebbekx
Link naar artikel

The relationship between endorsement of the sexual double standard and sexual cognitions and emotions (2016), Sex Roles
Emmerink, P.M.J., van den Eijnden, R.J.J.M., Vanwesenbeeck, I., & ter Bogt, T.F.M.
Link naar artikel

logo-fwos-cutout-15x18

2015

Psychosexual correlates of sexual double standard endorsement in adolescent sexuality (2015), Journal of Sex Research
Emmerink, P.M.J., Vanwesenbeeck, I., van den Eijnden, R.J.J.M., & ter Bogt, T.F.M.
Link naar artikel

Seks in de nationale verbeelding – Culturele dimensies van seksuele emancipatie (2015)
Andeweg, A. (redactie)

A meta-analysis of the relations between three types of peer norms and adolescent sexual behavior
Van de Bongardt, D., Reitz, E., Sandfort, T., & Deković, M. (in press)
Link naar artikel

Developing adolescent sexuality in context: Relations with parents and peers
Van de Bongardt, D. (2015)
Link naar proefschrift

Adolescents’ and their friends’ sexual behavior and intention: Selection effects of personality dimensions. Journal of Research in Personality
Baams, L., Overbeek, G., van de Bongardt, D., Reitz, E., Dubas, J. S., & van Aken, M. A. (2015)
Link naar artikel

Project STARS: A longitudinal, multi-domain study on sexual development of Dutch adolescents. European Journal of Developmental Psychology
Reitz, E., van de Bongardt, D., Baams, L., Doornwaard, S., Dalenberg, W., Dubas, J., & Deković, M. (2015)
Link naar artikel

Blooming Sexuality : A Biopsychosocial Perspective on Adolescent Romantic and Sexual Development
Baams, L. (2015)
Link naar proefschrift

logo-fwos-cutout-15x18

2014

culture-health-and-sexualitySexual discourses and strategies among minority ethnic youth in the Netherlands
Cense, M. (2014)
Download artikel (EN)

Parents as moderators of longitudinal associations between sexual peer norms and Dutch adolescents’ sexual initiation and intention
Van de Bongardt, D., De Graaf, H., Reitz, E., & Deković, M. (2014)
Link naar artikel

logo-fwos-cutout-15x18

2013

Jong, CP en Seks
Ontwikkelingstraject naar een project voor voldoende kennis en zelfvertrouwen op seksueel gebied bij jongeren met CP.
Wiegerink, D.J., Verheijden, J. (2013)
Download rapport (NL)

Antipsychotic-induced hyperprolactinemia and testosterone levels in boys with autism spectrum disorders and disruptive behavior disorders
Roke, Y. (2013)
Download proefschrift (EN)
Seksualiteit en diversiteit in de maak
(Sexuality and Diversity in the Making)
M’Charek, A.A. (2013)
Download abstract (NL) | Download abstract (EN)

From gender variance to gender dysphoria. Psychosexual development of gender atypical children and adolescents
Steensma, T.D. (2013)
Download samenvatting (NL) | Download Summary (EN)

Sexuality and intimate relations of Dutch youth: developmental trajectories and developmental context
NWO en FWOS (2013)
Download publiekssamenvatting

Verkenning kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling visie en beleid Seksualiteit in de kinderopvang
Mouthaan, I., Vlugt, I. van der (2013)
Utrecht: Rutgers WPF
Download publicatie

logo-fwos-cutout-15x18

2012

Vroeg seksueel debuut in Nederland: een longitudinale studie naar de rol van individuele kenmerken, opvoeding en leeftijdgenoten
Bongardt, D. van der, Reitz, E, Dekovic, M. (2012)
Link naar artikel

Laveren tussen autonomie en loyaliteit. Seksuele ontwikkeling en beleving van allochtone jongeren
Cense, M., Dijk, L. van (2012)
Utrecht : Rutgers WPF
Download onderzoek

Evaluatie van het programma Seksuele Gezondheid van de Jeugd. Blijvend investeren in seksueel gezonde jongeren 2007-2011
Hubers, M. (eindred.)(2012)
Den Haag: ZonMw. Oplagenummer 55/31102012/Preventie

De rol van persoonlijkheid in de ontwikkeling van seksueel gedrag van adolescenten
Baams, L., Overbeek, G., Semon Dubas, J., Aken, M.A.G. van (2012)
Kind en Adolescent, (13) 4: 206-17

Kind en Adolescent, (13) 4: 194-205
De beleving van liefde en seks
Dalenberg, W.G., Kunnen, E.S., Geert, P.L.C. van (2012)
Kind en Adolescent, (13) 4: 218-25

Ontwikkelingstrajecten in en voorspellers voor het gebruik van seksueel expliciet materiaal
Doornwaard, S.M., Eijnden, R.J.J.M. van den, Lugtig, P.J., Bogt, T.F.M. ter, Overbeek, G.J. (2012)
Kind en Adolescent, (13) 4: 226-38

102 vragen over jongeren en seks. Uit het onderzoek ‘Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012′
Gort, A. (red.)(2012)
Amsterdam /Utrecht: Soa Aids Nederland/ Rutgers WPF

Risk of hyperprolactinaemia and sexual side effects in adolescents with psychiatric disorders and long-term use of antipsychotics. A case control study
Roke, Y., Buitelaar, J.K., Boot, A.M., Tenback, D., Harten, P.N. van (2012)
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, Dec; 22(6), 432-439.

Antipsychotic-induced hyperprolactinemia and testosterone levels in boys
Roke, Y., Harten, P.N. van, Buitelaar, J.K., Tenback, D.E., Rijk, Y.B. de, Boot, A.M. (2012)
Hormone Research in Paediatrics, April; 77(4), 235-240

Bone mineral density in male adolescents with autism spectrum disorders and disruptive behavior disorder with or without antipsychotic treatment
Roke, Y., Harten, P.N. van, Buitelaar, J.K.. Tenback, D.E., Quekel, L.G.B.A., Rijk, Y.B. de, Boot, A.M. (2012)
European Journal of Endocrinology, Dec; 167(6), 855-863

Reciprocal Relationships Between Friends’ and Parental Mediation of Adolescents’ Media Use and Their Sexual Attitudes and Behavior
In: Journal of Youth and Adolescence (2012)
Nikken, P., Graaf, H. de (2012)
New York : Springer Science & Business Media
Link naar abstract

De jeugd van tegenwoordig. Emancipatie van liefde en lust sinds 1880
Wouters, C. (2012)
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep

Gender variance in childhood and sexual orientation in adulthood: A prospective study
Steensma, T.D., Ende, J. van den, Verhulst, F.C., Cohen-Kettenis, P.T. (2012)
Journal of Sexual Medicine, 2012 March 28,
Doi: 10.1111/j.17436109.2012.02701.x.

logo-fwos-cutout-15x18

2011

Desisting and persisting Gender dysphoria after childhood: A qualitative follow-up study
Steensma, T.D., Biemond, R., Boer, F. de, Cohen-Kettenis, P.T. (2011)
Clinical Child Psychology and Psychiatry, 16(4): 499-516

Seksuele ontwikkeling en het verband met de consumptiecultuur en jeugdcultuur. Een literatuurstudie naar consumptiecultuur in verband met jeugdcultuur in het kader van de seksuele ontwikkeling van jongeren
Hageman, N., Boelhouwer, M., Geert, P.L.C. van (2011)
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen
Download pdf

Van boek tot Facebook. Een literatuuronderzoek naar media, seksuele ontwikkeling en diversiteit
Heerik, R. van den, Costera Meijer, I. (2011)
Amsterdam: Vrije Universiteit
Download pdf

Seksuele ontwikkeling en diversiteit: een literatuurstudie naar de rol van opleidingsniveau en school
Krebbekx, W., M’charek, A.A. (2011)
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
Download pdf

Youth, space and sexuality: an exploration of the literature
Oorschot, I. van (2011)
Rotterdam: Erasmus Universiteit
Download pdf

Diverse verlangens. Seksuele ontwikkeling onder moderne dubbele moraal
Oratie, november 2011
In: Tijdschrift voor Seksuologie (2011) 35-4, 232-239
Vanwesenbeeck, I. (2011)
Geldrop
Download artikel

Elk kind is anders
Voor ouders over de identiteit van hun kind.
Folder en uitgebreide brochure (18 pagina’s) over genderdysforie.
Gort, A. (2011)
Amsterdam/Utrecht : FWOS / VU Medisch Centrum
Download folder | Download brochure

De strafrechtelijke bescherming van jongeren tegen seksuele contactlegging
In: Tijdschrift voor Veiligheid, 2011 (10) 2
Gooren, J.C.W. (2011)
Den Haag: Boom Lemma
Download artikel

Ongelijkwaardige seks. Enkele reflecties op de strafrechtelijke handhaving van ontucht met jongeren
In: Delikt en Delinkwent, 41 (2), 132-152
Gooren, J.C.W. (2011)
Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer
Download artikel

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en ontucht; wiens grens?
In: Justitiële Verkenningen, 37 (1), 90-104
Gooren, J.C.W. (2011)
Den Haag: Boom Uitgevers
Download artikel

Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen
Nikken, P., Graaf, H. de (2011)
Utrecht : Nederlands Jeugd Instituut / Rutgers WPF
Download onderzoek

logo-fwos-cutout-15x18

2010

Prolactinegerelateerde bijwerkingen van antipsychotica bij kinderen en jongeren. Een literatuuroverzicht
Roke, Y. (2010)
Psyfar, maart; 1, 54-59
Download samenvatting

Romantic Relationships and Sexual Experiences of Adolescents and Young Adults with Cerebral Palsy
Dissertatie.
Wiegerink, D.J. (2010)
Rotterdam: Erasmus Universiteit
Download samenvatting | Bestellen à 7,50 via dwiegerink@online.nl

logo-fwos-cutout-15x18

2009

Antipsychotic medication in children and adolescents: effects on prolactin level and associated side effects. A descriptive review
Roke, Y., Harten, P.N. van, Boot, A.M. en Buitelaar, J.K. (2009)
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, Aug; 19(4), 403-414Over de bestraffing van ontucht met instemming van jongeren
In: Proces, 88 (4), 220-232
Gooren, J.C.W. (2009)
Den Haag: Boom Uitgevers
Download artikel

Seks in de groei. Update anno 2009. Recente wetenschappelijke inzichten in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen
Graaf, H. de, Rademakers, J. (2009)
Utrecht: Rutgers Nisso Groep

logo-fwos-cutout-15x18

2008

De seksuele opvoeding van jonge kinderen. Ervaringen van moeders en leidsters
Zwiep, C.S. (2008)
Amsterdam: Kind & Zo; FWOS
Download samenvatting

logo-fwos-cutout-15x18

2007

Seksueel gedrag en seksuele gevoelens van prepuberale kinderen
Graaf, H. de, Rademakers, J. (2007)
Tijdschrift voor Seksuologie Jaargang 31, Aflevering 4, 2007, 184-194.

De rol van ouders in de seksuele ontwikkeling. Een literatuurstudie
Graaf, H. de (2007)
Utrecht: Rutgers Nisso Groep
Download rapport

logo-fwos-cutout-15x18

2006

Sexual Behavior of Prepubertal Children
Graaf, H de. Rademakers, J. (2006)
Journal of Psychology & Human Sexuality. Vol. 18 (1), 2006, 1-21.

logo-fwos-cutout-15x18

2003

Seks in de groei. Een verkennend onderzoek naar de (pre-)seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen
Graaf, H. de, Rademakers, J. (2003)
Delft: Eburon

logo-fwos-cutout-15x18